Nieuws Antwerpen Doelgericht fietsbeleid kan grote besparingen opleveren

Doelgericht fietsbeleid kan grote besparingen opleveren

Doelgericht fietsbeleid kan grote besparingen opleveren

fietsMet de fiets naar het werk gaan is niet alleen een groen objectief. Er zijn nog wel meer redenen waarom bedrijven er hun werknemers toe kunnen aanzetten om de fiets te nemen. Het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) zette daartoe BikeForm op. Dit is een online platform dat organisaties die bedrijfsfietsen wensen aan te bieden aan hun werknemers, in contact brengt met de juiste handelaars. Daarnaast beschikt deze website over een simulatietool waarmee werkgevers kunnen berekenen hoeveel ze besparen door in te zetten op een fietsbeleid.

Steeds meer werknemers gebruiken vaker de fiets om naar het werk te gaan of voor hun dienstverplaatsingen. Hierdoor wint de bedrijfsfiets aan populariteit. Geïnteresseerde organisaties weten echter niet altijd hoe ze de implementatie van deze fietsen moeten aanpakken. Aan de andere kant is de fietssector onvoldoende georganiseerd om een goed productaanbod te kunnen combineren met een goede service en dito omkadering op grote schaal.

Op BikeForm.be kunnen werkgevers allerhande informatie terugvinden over de integratie van een fietsbeleid, de fiscaliteit, de veiligheid, de financiering, enz. Een slimme simulatietool biedt bovendien inzicht in de mogelijke besparingen die een goed fietsbeleid kan opleveren.

“Momenteel ontbreekt er zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde heel wat informatie waardoor beide partijen elkaar vaak niet vinden. Hierdoor misloopt de markt heel wat potentiële inkomsten en wordt de fiets als een gezond en filevrij pendelalternatief sterk onderbenut. Met het platform BikeForm worden beide partijen met elkaar in contact gebracht.” zegt Koen Valgaeren, algemeen directeur van het VIM.

Binnen het project werden 190 bedrijven bevraagd. 167 van hen gaven aan dat een redelijk aandeel van hun werknemers, gaande van 11 tot 100%, op minder dan 15km van de vestiging woont. Bij 48% van de bevraagden speelt het gebrek aan kennis een belangrijke rol bij het uitblijven van een fietsbeleid. Daar wordt met dit platform op ingespeeld.

De voornaamste redenen om wél te investeren in bedrijfsfietsen zijn gezondheid van de medewerkers, milieuvriendelijkheid en het imago van het bedrijf, gevolgd door de bereikbaarheid.

Om de vraag vanuit het bedrijfsleven beter te kunnen inschatten, peilde het projectteam welke bedrijven overwegen om binnen de 3 jaar bedrijfsfietsen te integreren. Voor 7% is dit effectief het geval. Dat blijken vooral bedrijven te zijn waarvan ongeveer 11 tot 20% van de werknemers binnen de 15km wonen en waarbij er goede fietspaden naar het bedrijf zijn en de verkeerssituatie niet gevaarlijk is. Bijna de helft van de bevraagden twijfelt. Indien ook zij hun weg vinden naar de juiste informatie, kan het potentieel enorm toenemen.

Als belangrijkste factoren die kunnen bijdragen tot een geslaagd fietsbeleid, vernoemen de respondenten vooral een goede fietsinfrastructuur, betere fietspaden en meer veiligheid. Dit wordt nog aangevuld met een grotere financiële aanmoediging en een vereenvoudiging van de regelgeving.

Reageer op dit bericht

Sector
Onderneming
Personen

Gerelateerde berichten

Sector
Onderneming
Personen

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.