Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Douane zoekt bedrijven met ideeën om sneller cocaïne in containers op te sporen

De douane heeft een oproep gedaan naar de bedrijfswereld om een systeem uit te werken voor snellere detectie van cocaïne in containers. Het in 2019 gelanceerde idee om containers te ‘besnuffelen’ blijkt minder evident te zijn als gehoopt.

De oproep van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen werd een tijd geleden al verspreid naar de bedrijfswereld, zegt woordvoerder Francis Adyns. Nog tot 30 september kunnen bedrijven voorstellen indienen om te helpen bij een snellere detectie van cocaïne in containers. Vorig jaar werd in de haven van Antwerpen meer dan 110 ton cocaïne in beslag genomen. Een enorme hoeveelheid, maar slechts een schatting van de coke die daadwerkelijk de haven passeert. “Volgens sommige schattingen onderscheppen we zelfs slechts 10%”, aldus Adyns.

Op dit moment worden risicocontainers geselecteerd voor een controle die plaatsvindt nadat ze van het schip gelost zijn. Dat is een tijdrovende activiteit. “Het fysiek controleren van alle goederen die de haven binnenkomen is geen realistische optie, gezien de aanzienlijke middelen die dit zou vergen en het conflict met onze missie om de legitieme handel te faciliteren”, beweert Adyns.

100%-screening

Dus zoekt de douane naar een manier om de controle te laten plaatsvinden in de ruimte tussen schip en wal. Dat zou betekenen dat de detectie in drie minuten tijd moet gebeuren terwijl de containers in de lucht hangen. In een ideale wereld levert de oproep de douane een systeem om waarbij álle containers die Antwerpen binnenkomen, getest kunnen worden.

In 2019 uitte Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de douane, al de ambitie om naar een 100%-screening te gaan. Toen waren ‘snuffelkranen’ naar voor gekomen als oplossing. Die zouden tijdens het lossen van de container een luchtstaal nemen in de container op basis waarvan bepaald kan worden of de container gescand moet worden. Het ontwikkelen van die detectiemethode blijkt echter niet zo simpel te zijn, waardoor nu actief naar andere oplossingen gezocht wordt. “Een snelle analyse van een luchtstaal kan een mogelijke methode zijn maar oplossingen kunnen zeker ook van een andere aard zijn”, zegt de douane.

Met de oproep naar bedrijven richt de douane zich niet zozeer op havenspelers, maar wel op technologiebedrijven. “We werken hiervoor samen met Nido, het innovatielab voor de overheid”, vertelt Adyns. “Door samen te werken met experts en technologiebedrijven hopen we een innovatieve oplossing te vinden.”