Evonik Antwerpen Foto: Joris Herregods

Duitse chemiereus met vestiging in Antwerpen schrapt wereldwijd 2.000 banen

Het Duitse chemieconcern Evonik gaat wereldwijd 2.000 banen schrappen, waarvan een groot aantal managementfuncties. Dat heeft het bedrijf, dat in september een herstructurering aankondigde, bekendgemaakt.

Op de site in de Antwerpse haven loopt momenteel een studie om te kijken hoe de herstructurering in ons land precies zal verlopen. “De uitkomst van die studie wordt verwacht in de tweede helft van dit jaar of pas eind dit jaar”, zegt woordvoerder Danny Erreweyaert.

In Duitsland zou het gaan om een verlies van 1.500 banen. Het bedrijf stelt in totaal 33.000 mensen tewerk. Met de herstructurering wil het de jaarlijkse kosten met 400 miljoen euro drukken.

Evonik had in september al te kennen gegeven een grote verhouding leidinggevenden ten opzichte van het aantal medewerkers te hebben. “Dat is complex en duur. Er is één manager op elke vier medewerkers”, klonk het toen.

Evonik gaf aan de sites in Antwerpen, Wesseling en Marl in de toekomst “autonoom” te willen inrichten. De activiteiten in de drie vestigingen zouden tegen eind 2025 ondergebracht worden in zelfstandige entiteiten.

In 2021 kreeg Evonik in de Antwerpse haven een nieuwe vergunning van de Antwerpse deputatie. De Bond Beter Leefmilieu ging daartegen in beroep. De deputatie van de provincie Antwerpen gaf Evonik toen een vergunning voor een cluster chemische installaties die jaarlijks 810 ton stikstofoxiden (NOx) uitstoten.