Emmaüs zorggroep kiest voor Dimension Data

ziekDe Emmaüs zorggroep heeft voor de levering van netwerk- en security-oplossingen gekozen voor Dimension Data. Het contract loopt over vier jaar en omvat het beheer en onderhoud van de bestaande netwerk- en de netwerksecurity-infrastructuur. Dit voor de 25 voorzieningen van de groep die verspreid zijn op 33 locaties, hoofdzakelijk in de provincie Antwerpen.

Emmaüs is een zorggroep die gezondheids- en welzijnszorg aanbiedt. De groep wordt geleid door Inge Vervotten. De groep stelt 6100 mensen tewerk in een netwerk van meer dan 20 voorzieningen in de provincie Antwerpen waaronder ziekenhuizen, onstellingen voor geestelijke gezondheidszorg, ouderlingentehuizen, instellingen voor ondersteuning van personen met een beperking enz.

Dimension Data zal de komende vier jaar netwerk- en security-oplossingen leveren aan de zorggroep. Het gaat dan om netwerkmanagement, securitymanagement, aankoop van bijkomend materiaal, ad hoc-diensten en projecten. Daaronder valt een 24/7 dienstverlening, monitoring van de netwerk- en securityarchitectuur, incident management, problem management, asset management, capacity & performance management, ad hoc diensten en uitbreidings- en vernieuwingsprojecten.

De netwerkomgeving van Emmaüs omvat 25 zorgdiensten die verspreid zijn over 33 locaties in Vlaanderen. Twee locaties zijn uitgerust met een eigen datacenter. De zorggroep plant ook de bouw van een nieuw ziekenhuis, het AZ Sint-Maarten in Mechelen. De netwerkomgeving betreft zowel de lokale IP LAN netwerkinfrastructuur op de verschillende locaties als de centrale netwerk en netwerk security infrastructuur in de twee datacenters.

“Dimension Data leverde in het verleden al diensten voor onze groep en over dat consultancy werk waren we zeer tevreden. Bovendien leverde Dimension Data een competitief voorstel in”, vertelt Conny Huysmans, ICT Directeur bij Emmaüs.

Dimension Data is een Zuidafrikaanse groep die opereert vanuit Brussel. De groep zelf wordt aangestuurd door het Japanse Nippon Telegraph and Telephone.