Pom_Johannes Vermeire_Tom Totté

Europese groeisubsidie voor fintech bedrijf uit Antwerpen

Het jonge Antwerpse fintech bedrijf POM NV heeft zopas een groeisubsidie van de Europese Commissie gekregen die kadert in het Horizon 2020 programma voor kmo’s die aan onderzoek & ontwikkeling doen.

Johannes Vermeire, mede-oprichter en CEO: “De toekenning van deze subsidie geeft aan dat we met POM op het juiste spoor zitten en sterkt ons in onze overtuiging dat onze geavanceerde e-payment oplossingen beantwoorden aan een duidelijke maatschappelijke nood.” 

POM NV, opgericht door Johannes Vermeire en Tom Totté, ontwikkelde een app die het mogelijk maakt alle facturen – digitaal én op papier – op eenvoudige wijze, met slechts enkele kliks, te betalen. De app is gratis te downloaden in de App Store en op Google Play. Daarnaast stelt POM ook e-facturatie en betaaltechnologie ter beschikking aan bedrijven en organisaties om hun klantenfacturatie te moderniseren en kostenefficiënter te maken.

Horizon 2020

Horizon 2020 is het grootste Europese onderzoek & ontwikkelingsprogramma ooit met bijna 80 miljard euro aan beschikbare subsidies over een periode van 7 jaar (2014-2020). Met dit programma wil de Europese Commissie de globale competitiviteit van Europa verzekeren en duurzame groei en jobcreatie stimuleren. Binnen het Horizon 2020 programma is het SME-instrument in het leven geroepen om de groei en de innovatiekracht van KMO’s te versnellen via gefaseerde funding en business development diensten.

Bij de evaluatie van de kandidatuur, behaalde POM over de ganse lijn een zeer hoge score, met de toekenning van de subsidie tot gevolg. In totaal ontving de Europese Commissie 2009 dossiers uit 44 landen. Italië, Spanje en het VK dienden de meeste kandidaturen in. Aan slechts ca. 5% werd een subsidie toegekend.

Hoe gaat POM de groeisubsidie aanwenden?

Het bedrag van 50.000 euro van deze eerste fase van het SME programma zal POM helpen in het bepalen van de juiste aanpak om verder te groeien in Europa. Concreet zijn 5 Europese landen geïdentificeerd waarvoor een haalbaarheidsstudie zal worden uitgevoerd. Op basis van deze studie zal per land een gedetailleerde go-to-market strategie uitgewerkt worden, inclusief een inschatting van de kosten die nodig zijn voor de uitvoering.

Na het doorlopen van de haalbaarheidsstudie zal POM zich later dit jaar ook kandidaat stellen voor SME fase 2 funding dat de verdere groei in Europa en daarbuiten kan ondersteunen met een subsidie die tot 2,5 miljoen euro kan belopen.