Picture1 Foto Joris Herregods

Nieuwe Port of Antwerp-Bruges is goed voor 21 miljard euro toegevoegde waarde en 74.000 directe jobs

ANTWERPEN - De langverwachte havenfusie tussen Antwerpen (80 procent) en Zeebrugge (20 procent) is nu juridisch en feitelijk beklonken. Donderdag gaf de nieuwe haven een internationale persconferentie waar het onder meer ging over de globale ambitie. "We willen de eerste haven worden die klimaat, economie en maatschappij met elkaar verzoenen", aldus CEO Jacques Vandermeiren. 

Met een trek aan de hendel is de havenfusie dan écht een feit. En zo is Port of Antwerp-Bruges goed voor een totale overslag van 289 miljoen TEU, 74.000 directe en 90.000 indirecte jobs en wel 21 miljard euro aan toegevoegde waarde, of 4,5% van het bbp. Dat de nieuwe haven bol staat van ambitie is allerminst een understatement.

Grootste exporthaven

"Ik zie in beide havens dat er veel enthousiasme is en veel goesting om deze samenwerking aan te gaan", zegt CEO Jacques Vandermeiren. "Het is de bedoeling dat we de grootste exporthaven blijven."

"Ook de digitale transitie moeten we aanpakken de komende jaren", gaat hij verder. "Nieuwe technologieën als sensors en drones zullen ons helpen. Iedereen kan online zijn data delen zodat iedereen ook kan leren. Het vraagt een mental shift."

Overname door Antwerpen?

In het nieuwe organigram wordt Tom Hautekiet, die CEO was van de Zeebrugse haven, een rol toebedeeld als commercieel directeur. Op de vraag of de West-Vlaamse personeelsleden deze fusie niet zien als een Antwerpse overname van de haven van Zeebrugge, antwoordde CEO Jacques Vandermeiren: "Ik weet dat dit iets is dat leeft. Ik heb al verschillende personeelsleden uit Zeebrugge gesproken en uit die gesprekken komt die teneur inderdaad naar boven. De cijfers (80/20, nvdr) zijn wat ze zijn, maar we blijven bij de thesis van de krachtenbundeling. Sowieso is er verandering maar het is belangrijk dat iedereen openstaat voor iets nieuws. En dat nieuwe is meer dan aantrekkelijk genoeg."

 

CEO Jacques Vandermeiren, Antwerps havenschepen Annick De Ridder en Brugs burgemeester Dirk De fauw.

Bij de voorstelling van de nieuwe haven werd er de nadruk op gelegd dat Antwerpen-Zeebrugge in de toekomst een pioniersrol wil spelen als Europese ‘waterstofhaven’: de groene waterstof wordt aangeleverd via zeeschepen in Zeebrugge en kan dan via pijpleidingen naar de grote afnemers van die energie in Antwerpen, in de eerste plaats de grote chemische cluster.

Verstandshuwelijk

Voor een nieuwe samenwerking keek de haven van Zeebrugge ook dichter bij huis, zo vertelt burgemeester Dirk De fauw. “Er waren wat discussies met de haven van Gent-Terneuzen, maar daar lag niet onze focus. Er was al een studie dat onze twee havens complementair zijn. Een samenwerking met Gent-Terneuzen was dus niet van toepassing. Al weet je nooit in de toekomst.”

Sterke havengemeenschap

De verschillende crisissen voor onze economie zijn intussen niet meer op een hand te tellen. Toch zijn beide havens dankzij de fusie meer dan ooit voorbereid, zo vertelt Antwerps havenschepen Annick De Ridder. “We zijn al zeer divers als haven. We hebben zoveel producten en markten. Als er ergens een shock is, dan zijn we klaar om daarop in te spelen.”

Ook de CEO laat zich niet afschrikken door de vele uitdagingen. “Als je van alles in de wereld bang hebt, dan kan je beter een andere job aannemen en geen CEO worden van de tweede grootste petrochemische cluster van de wereld”, vertelt hij. “We hebben geleerd dat het altijd moeilijk is, maar dat we kunnen terugvallen op onze zeer sterke havengemeenschap: van rederijen en terminals tot havenarbeiders.”