"Het gaat niet enkel om mooie meisjes"

frontlinecompanyThe Frontline Company heeft een sterke reputatie in de evenementenwereld. Het bedrijf van Anntje Peeters en Peter Desart is zowat overal aanwezig waar er iets te beleven valt. Het bedrijf uit Wilrijk zet er hostesses en hosts af, promoteams, flyerteams, parkingboys, eventcrew, horecapersoneel, enquêteurs - you name it. "Toch gaat het bij ons om veel meer dan enkel maar mooie meisjes", zegt Peter Desart.

Nogal wat bedrijven en organisaties staan erop om hun klanten of hun personeel geregeld eens extra te verwennen. Ze plannen dan personeelsfeestjes, recepties, parties, beurzen, seminaries, congressen, promodagen, opendeurdagen of braderijen. Die evenementenwereld is de laatste jaren sterk doorgegroeid. Anntje Peters fungeerde lange tijd zelf als hostess op een van die vele manifestaties. Waardoor ze het wereldje leerde kennen als haar eigen huiskamer. Samen met Peter Desart zette ze in dit opzicht The Frontline Company op, een bureau dat zich ondertussen wél sterk profileerde ten aanzien van de concurrentie. "Ons is het erom te doen de klanten aanvankelijk goed in te schatten en na te gaan wat de klanten eigenlijk beogen met hun event. In functie daarvan stellen wij ons als The Frontline Company anders op. Een personeelsfeestje bij Coca-Cola heeft nu eenmaal een andere teneur dan zegmaar een advocatencongres. We selecteren in dit opzicht ons ingezette personeel op andere criteria. Moeten onze hostessen bv. veeltalig zijn. Moeten de hosts aan de balie iets afweten van IT-toestanden?"

Waar het vooral op aankomt is de uitdaging om de klanten praktische problemen uit handen te nemen. Wie een event organiseert wil zich niet bezig houden met de registratie van de gasten, de opberging van de jassen, de parking, de drankjes, het buffet.... The Frontline Company neemt dit allemaal over zodat de gastheren voor 100% ter beschikking kunnen zijn van de gasten.

De accurate selectie van het personeel is meteen een van de steunberen onder het bedrijf. The Frontline Company beschikt vandaag over een database met liefst 1500 namen, veelal freelancers die in functie van het event kunnen opgeroepen worden. "Wij screenen onze mensen zorgvuldig. Wij gaan daarbij echt wel in de diepte. Weet je, wij zijn geregeld meer dan 1 dag per week bezig sollicaties af te werken. Er is onder het personeel uiteraard nogal wat verloop. Het zijn nu eenmaal allemaal jonge mensen, studenten die na verloop van tijd weer afhaken. We moeten dus zorgen voor een snelle opvolging."

Voor het lopende jaar ligt het accent ondertussen vooral op de stabilisering van de interne werking. Het bedrijf is zo snel gegroeid dat het zaak is om de kwaliteit aan te houden en de oorspronkelijke doelstellingen aan te houden. "Wij zullen er ondertussen uiteraard wel op letten dat wij de groeicijfers van de afgelopen jaren aanhouden. We hebben al die tijd een groeicurve van 25 tot 30% gevolgd. Ik ben er alvast van overtuigd dat wij ook dit jaar weer 25% beter zullen doen maar het is toch zaak om de dingen zorgvuldig op te volgen."