Infrabel investeert volgende tien jaar 130 miljoen euro in spoor in Antwerpse haven

Infrabel investeert volgende tien jaar 130 miljoen euro in spoor in Antwerpse haven: “Eén trein haalt 40 vrachtwagens van de weg”

De volgende tien jaar investeert Infrabel 130 miljoen euro in de spoorinfrastructuur van de haven in Antwerpen. “Met deze investeringen maken we het spoor klaar voor de toekomst en dragen we bij aan de modal shift die ook voor goederen nodig is”, zegt de CEO van Infrabel Benoit Gilson.

Veel van de investeringen gaan over capaciteitsuitbreiding, de bouw van nieuwe infrastructuur, digitalisering en modernisering. Het doel van de investeringen is om het spoor niet alleen economisch maar ook op het vlak van duurzaamheid te verbeteren.

Door de spoorinfrastructuur aan te pakken wil Infrabel ook een bijdrage leveren aan de modal shift. Dat streven geldt niet alleen voor personenvervoer. Het is ook de bedoeling dat goederen meer dan nu het geval is via het spoor worden vervoerd.

De CEO van Infrabel Benoit Gilson: “Eén goederentrein haalt zo’n veertig vrachtwagens van de weg.” Foto: Joris Herregods

“Met zo’n 1.000 kilometer aan spoor in de haven speelt de trein een fundamentele rol in het goederentransport. Het is de bedoeling om het aantal goederen dat per spoor wordt vervoerd in de haven in Antwerpen tegen 2030 op te trekken van 8 naar 15 procent. Die verdubbeling betekent dat er per dag bijna 19.000 vrachtwagens minder op de baan zullen rijden”, legt Benoit Gilson, CEO van Infrabel, uit.

Files kosten miljarden euro’s

In 2021 ondertekenden Port of Antwerp-Bruges, Railport en Infrabel een samenwerkingsakkoord. Spoorvisie 2030, zoals het document heet, voorziet in het uitvoeren van die voorgenomen modal shift. De 130 miljoen euro die Infrabel de volgende tien jaar wil investeren moeten daarbij helpen.

Files kosten ons land jaarlijks meer dan 4 miljard euro. Het gaat om economisch verlies door stilstand, minder productiviteit, CO₂ uitstoot, enz. “Naast de aanleg van de Oosterweelverbinding is het spoor een deel van de oplossing want één goederentrein haalt zo’n veertig vrachtwagens van de weg.

“Daarom gaan we bijvoorbeeld investeren in de sporenbundel ‘Oorderen’. Dat is de tweede belangrijkste bundel op rechteroever. Daar zullen we als beheerder van het spoor wissels vernieuwen, ze elektronisch vanop afstand bedienbaar maken en ook nog eens drie sporen elektrificeren”, zegt Gilson.

Chemische cluster verder ontsluiten

In het meerjarenplan wil Infrabel onder andere ook de chemiebedrijven in de Antwerpse haven verder ontsluiten. “Op de belangrijke goederenlijn 11, op de middenberm van de A12, wordt de capaciteit verdubbeld. Er komt ook een bovenleiding. Die elektrificatie levert tijdswinst op, omdat elektrische goederentreinen via de lijn 11 rechtstreeks naar hun eindbestemming kunnen rijden”, zegt de Infrabel-CEO.

Het onderhoudscentrum van Infrabel in de Antwerpse haven. Foto: Joris Herregods

Daarnaast werkt Infrabel aan de vernieuwing van het vormingsstation Antwerpen-Noord om snel en veilig goederentreinen te kunnen samenstellen. Dat station is een logistieke draaischijf voor het zogenaamde single wagon load vervoer. “Dat betekent dat wagons van verschillende bedrijven samengesteld worden tot één goederentrein.”

Tot slot moeten de investeringen in infrastructuur ook de energietransitie versnellen. “De haven wil een belangrijke hub worden voor duurzame waterstofeconomie. Daarbij hoort transport van en naar het Europese hinterland. Dat transport gebeurt via pijpleidingen maar ook het spoor zal daarin een belangrijke rol vervullen. Ook daarvoor zijn de investeringen die op stapel staan cruciaal.”