Innoveren in een besparingscontext

[caption id="attachment_14791" align="alignleft" width="300"]Minister Jo Vandeurzen en Dr. Hente aan de robot Minister Jo Vandeurzen en Dr. Hente aan de robot[/caption]

Het Centrum voor Robotheelkunde bestaat ondertussen meer dan één jaar. Urologen van verschillende ziekenhuizen in het Antwerpse (ZNA Jan Palfijn, 
ZNA Middelheim, ZNA Stuivenberg en AZ Klina) en in de Kempen (AZ Herentals, AZ Sint-Jozef Malle en AZ Turnhout) gebruiken eenzelfde robot voor de behandeling van prostaatkanker. Vijf urologen uit deze centra zijn opgeleid in de robotchirurgie en opereren hun patiënten in AZ Klina in Brasschaat. Het voorbehandelingstraject en de opvolging van patiënten gebeuren door de behandelende uroloog in het eigen ziekenhuis.

In aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin , Jo Vandeurzen, de directies en urologen van de deelnemende ziekenhuizen en genodigden werd deze eerste verjaardag van de samenwerking gevierd.

 

“Het Centrum voor Robotheelkunde is een initiatief van urologen gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en complementariteit. We streven naar een zorgmodel met oog voor innovatie, kwaliteitsborging en patiëntgerichte zorg. De uitdaging voor de toekomst is hiervoor een formeel, wettelijk kader te creëren”, aldus Dr. Guy Hendrickx, Voorzitter LOK Urologie en Diensthoofd Urologie ZNA Jan Palfijn en
ZNA Stuivenberg.

Minister Vandeurzen bevestigt dat het Centrum voor Robotheelkunde een uniek voorbeeld is van zorgregionale samenwerking waarbij een netwerk wordt gevormd rond een pathologie en waarbij dure apparatuur wordt gedeeld. Kortom, de boodschap was duidelijk: een samenwerking zoals die van het Centrum voor Robotheelkunde is het zorgmodel van de toekomst. Samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen zijn noodzakelijk:  niet alles kan overal.

“We willen onze patiënten verantwoorde zorg bieden door toptechnologie, kwaliteit en kostenefficiëntie samen te brengen. Het aantal ingrepen met de robot is sinds 2014 verdubbeld. Door meer operaties uit te voeren met een beperkt artsenteam blijven we de kwaliteit verder verbeteren: kortere operatieduur, minder bloedverlies, kortere opnameduur, ... en dus een sneller en beter herstel van onze patiënten”, zegt Dr. Robert Hente, Uroloog AZ Klina.

Het artsenteam heeft ondertussen ook geïnvesteerd in het nieuwste type robot, Da Vinci Xi, die is ontworpen voor meerdere disciplines met als voordelen een groter bereik, grotere flexibiliteit en hogere beeldkwaliteit, kortom een belangrijke stap in precisiegeneeskunde.