10625_1512_Dann_Mid

Interactief Vokacongres: hoe open zijn ondernemers?

Het jaarlijks Vokacongres vond plaats op woensdag 14 juni in Flanders Meeting & Convention Center in Antwerpen. Dit jaar was het een bijzonder interactief evenement in het teken van ‘Open Ondernemen: zuurstof voor morgen’. De aanwezigen werden voortdurend 'bevraagd' om on the spot via een app hun mening te geven.

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka, hamerde op het belang van 'samen nieuwe uitdagingen aangaan en nieuwe limieten opzoeken'. "In deze steeds sneller veranderende tijd  is het immers van cruciaal belang dat ondernemers samen met hun medewerkers, met andere bedrijven, met kennisinstellingen en met de overheid zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen van morgen."

Gerenommeerde sprekers zoals onder meer Lieven Danneels (Televic), Matthieu De Beule (IBiTech - UGent & FEops), Prof. Dr. Ans De Vos (Universiteit Antwerpen), Hilde Windels (Biocartis) gaven hun mening over hoe ondernemingen een antwoord kunnen bieden op de grote technologische, demografische, ecologische en geopolitieke veranderingen die op ons afkomen. Die vragen een volledig andere manier van werken.

Open Ondernemen, waarbij ondernemingen, medewerkers, overheid en kennisinstellingen de krachten bundelen, is de juiste economische en maatschappelijke keuze om samen te werken aan een duurzame toekomst vol zuurstof (O2). En dat laatste werd ook letterlijk genomen. Tijdens de break kregen de aanwezige ondernemers een kleine ‘zuurstoffles’ toegediend…

Voka-voorzitter Paul Kumpen hield eveneens een vurig pleidooi voor meer openheid en meer samenwerking want we kunnen niet langer alleen alles oplossen.

Kumpen verwees onder meer naar het oprukkende protectionisme wereldwijd. “De angst voor verandering zorgt voor nieuwe barrières. Men wil het individu beschermen door zich te verzetten tegen de globalisering. Opnieuw grenzen trekken en muren bouwen. Ze willen handelsheffingen invoeren om de eigen markt te beschermen en stellen daarmee jarenlange engagementen en overeenkomsten in vraag of willen deze vernietigen”, aldus de voorzitter.

Europa moet volgens Kumpen een buffer zijn tegen deze negatieve trend. “Meer en meer zullen we de uitdagingen ook op een grotere schaal moeten aanpakken. De Europese Unie zal in de komende jaren een cruciale rol spelen. Nog veel meer dan vandaag zal het Europa zijn dat samen, verenigd, dé stem en dé voortrekker moet zijn in de wereld”, klinkt het.

Internationalisering, innovatie en samenwerking worden dus de komende jaren essentieel. De Voka-voorzitter verwees ook naar de inspanningen van de ondernemingen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Ook in Vlaanderen zijn de ondernemers voortrekkers in de klimaatuitdaging: “Sinds 2005 is de industrie met 9% gegroeid, terwijl het energieverbruik daalde met bijna 5% en de CO2-emissie met 12%”, aldus Paul Kumpen.

Tot slot riep hij de federale en de Vlaamse regering op om eindelijk werk te maken van de reeds lang aangekondigde hervormingen. “Laat ons nu gewoon het regeerakkoord verder uitvoeren: de invoering van de energienorm, de hervorming van de index, de hervorming van de vennootschapsbelasting zonder meerwaardebelasting en de vliegwet. Zo eenvoudig is het. En idem voor de Vlaamse regering: pak de grote dossiers aan die deze legislatuur nog moeten verwezenlijkt worden: de mobiliteitsknoop ontwarren door de infrastructuur te verbeteren, het duaal leren in decreten omzetten en de innovatie stimuleren.”

Na afloop was er een walking dinner met nocturnewandeling in de inslapende Zoo. Dat laatste is normaal een vast onderdeel op het programma van het Tuinfeest van Voka KvK Antwerpen-Waasland. Vrijdag 23 juni is het trouwens weer zover. Het Zoo-bezoek wordt deze keer vervangen door een optreden van Lady Linn in de Koningin Elisabethzaal.

Hierna sfeerbeelden (foto's Studio Dann, met dank aan Voka)

[gallery ids="40450,40451,40455,40456,40457,40458,40459,40460,40461,40462,40463,40464,40465,40466,40468,40469,40470,40471,40472,40473,40474,40475,40476,40477,40478,40479,40480,40481,40482,40483,40484,40487,40488,40489,40490,40491,40493,40494,40496,40497,40498,40499,40500,40501,40502,40503,40504,40505,40506,40507,40508,40509,40510,40511,40512,40513,40514,40515,40516,40517,40518,40519,40521,40522,40523,40524,40525,40526,40527,40529,40530,40531,40532,40534,40535,40536,40537,40538,40539,40540,40541,40542,40543,40544,40545,40546,40547,40548,40549,40550,40551,40552,40553,40554,40555,40556,40557,40558,40559,40560,40561,40562,40563,40564,40565,40566,40567,40568,40569,40570,40571,40572,40573,40574,40575,40576,40577,40578,40579,40580,40581,40582,40583,40584,40585,40586,40587,40588,40589,40590,40591,40592,40593,40594,40595,40596,40597,40598,40599,40600,40601,40602,40603,40604,40605,40606,40607,40608,40609,40610,40611,40612,40613,40614,40615,40616,40617,40618,40619,40620,40621,40622,40623,40631,40632"]