Nieuws Antwerpen Interreg Vlaanderen-Nederland keurt drie nieuwe projecten goed

Interreg Vlaanderen-Nederland keurt drie nieuwe projecten goed

Interreg Vlaanderen-Nederland keurt drie nieuwe projecten goed

 interreg_RGB1Interreg Vlaanderen-Nederland heeft drie nieuwe projecten goedgekeurd. Het eerste betreft een ecologisch project rond groene energie.  ‘Natuurlijk groen als grondstof’ richt zich op de opstart van een kringloopeconomie rond groene reststromen. De twee andere situeren zich in de medische sector.

Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 13 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 6.5 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

In het eerste project wordt groenafval , voornamelijk  gras, snoeihout, planten, boomstronken en bladeren gebruikt als nieuwe energiebron. Deze grondstoffen worden vaak te weinig benut omdat de transportkosten te hoog uitvallen, omdat verwerkingsbedrijven zich zelden in de nabijheid van natuurgebieden bevinden. Het project ‘Natuurlijk groen als grondstof’ heeft tot doel dit probleem aan te pakken via regionale samenwerking, nl .door duurzame ketens tot stand te brengen die aanbod, inzameling, verwerking en afzet met mekaar verbinden. De focus ligt hier op natuurlijke landschappen in de grensregio zoals Altena-Biesbosch/Vlijmens Ven (rivierenlandschap), Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide (grensoverschrijdend heidelandschap) en Het Dommeldal  (grensoverschrijdend kleinschalig beekdal) en Vallei van de Zwarte Beek.

Het project wenst geschikte oogstmachines te ontwikkelen die de natuur niet schaden en de grondstoffen omzetten in droog en licht transporteerbaar materiaal zoals bijvoorbeeld persblokken. Het project richt zich hiervoor specifiek op groene grondstoffen uit gras, riet, heide, slootmateriaal en klein hout.

Op een totaal budget van € 5.441.045,12 levert Interreg de helft, nl. een bijdrage van € 2.720.522,56 (50%)

De twee andere projecten betreffen samenwerking rond het onderzoek naar huidkanker tussen Universiteit Maastricht, Universiteit Antwerpen, Basic Pharma Technologies, MosaMedix en VIB. Op een budget van ruim 3 miljoen € levert Interreg de helft.

Het derde project tenslotte heeft tot doel de ontwikkeling van 3D-implantaten voor heup en rug. Hiervoor werken vijf universiteiten en academische ziekenhuizen in de grensregio samen met bedrijven die over de laboratoria beschikken om het preklinisch onderzoek uit te voeren. Het totaal budget is ruim 4,5 miljoen, warvan Interreg de helft levert.

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Onderneming
Gemeente

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.