Nieuws Antwerpen Katoen Natie Groep koopt KBC-Boerentoren

Katoen Natie Groep koopt KBC-Boerentoren

Katoen Natie Groep koopt KBC-Boerentoren

KBC heeft tijdens het aanbestedingsproces voor de integrale sanering, renovatie en herontwikkeling van de iconische KBC-Toren in Antwerpen beslist om het gebouw te verkopen aan de Katoen Natie Groep. De Katoen Natie Groep wil de toren omvormen tot een cultuurtoren aangevuld met een mix van retail, horeca, kantoren en bewoning.

Omdat het iconische gebouw zich na de sanering in quasi ruwbouw(casco)staat zal bevinden en omdat de daaropvolgende renovatie een quasi nieuwbouwproject wordt, heeft KBC beslist om het gebouw te verkopen. Na een grondige evaluatie van de herontwikkelingsvoorstellen en na dialoog met de Stad Antwerpen, de Antwerpse Stadsbouwmeester en het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed, wordt de Katoen Natie Groep de nieuwe eigenaar.

De Boerentoren zal worden omgevormd tot een cultuurtoren aangevuld met een mix van retail, horeca, kantoren en bewoning. De cultuurtoren krijgt een plaats tussen de andere grote erfgoed- en cultuurinstellingen van ’t Stad en verbreedt bovendien de aantrekkelijkheid van de Scheldestad als heuse cultuurstad.

Fernand Huts, voorzitter en ceo van de groep Katoen Natie: “Als geboren Antwerpenaar, opgegroeid in de Seefhoek en geschoold in het Sint-Jan Berchmanscollege aan de Meir, heb ik een grote verbondenheid met ’t Stad en haar iconen. Het geeft mij een intense voldoening om met Katoen Natie de Boerentoren een nieuwe dynamiek te kunnen geven met een culturele onderbouwing. De enorme uitdaging zet me ertoe aan om al mijn ervaring en talenten, alsook deze van mijn familie en bedrijf, in te zetten om met de Boerentoren geschiedenis te schrijven. De Boerentoren wordt een geschenk aan de Antwerpenaren, de Vlamingen, de internationale bezoekers. Het wordt hun toren en we streven ernaar om een zo groot mogelijk deel van de toren voor het publiek open te stellen. Zodat ze een bezoek kunnen brengen aan tal van tentoonstellingsruimtes met tijdelijke en langdurige expo’s, aan de kunstdepots, aan het restauratieatelier, aan de film- en panoramazalen, aan de beeldentuin, de diverse horecagelegenheden, het auditorium en de congresruimtes, de boekhandel en andere shops, de markten en de binnenpleinen. Dankzij zijn toegankelijkheid en nieuwe functies wordt hij voortaan een echt en wezenlijk onderdeel van de stedelijke samenleving en een toren waar iedereen fier kan op zijn.”

De professionele vastgoedontwikkelaar ION zal optreden als projectmanager voor de Katoen Natie Groep. Voorafgaand aan de herontwikkeling zal ION een grondige en kwaliteitsvolle sanering laten doorvoeren door het consortium van gespecialiseerde firma’s, die door KBC zelf werden aangesteld voor de uitvoering van de afbraak-, asbestsanerings- en stabiliteitswerken aan de KBC-Toren.

Deze werken, die in het voorjaar 2021 van start gaan, zullen 36 maanden duren en aansluitend zal ION instaan voor de verdere herontwikkeling.

KBC blijft verbonden met Boerentoren

De KBC-toren is sinds 1930 eigendom van KBC. Het logo op de toren zal ook in de toekomst zichtbaar blijven.

Johan Thijs, ceo KBC Groep: “Het hoeft niet te verbazen dat we gekozen hebben voor de combinatie Katoen Natie Groep – ION die de KBC-toren in de toekomst willen omvormen tot een cultuurtoren. KBC zet zich al jarenlang in voor kunst en erfgoed, met o.a. het gekende Snijders & Rockoxhuis in Antwerpen. We zijn ervan overtuigd dat de prachtige cultuurhistorische en toekomstgerichte oplossing die we voor de KBC-Toren gekozen hebben, niet alleen onze liefde voor cultuur onderstreept, maar voor alle partijen – KBC, de Katoen Natie Groep, ION, de Antwerpenaren en bij uitbreiding de hele gemeenschap – een win-win situatie is.”

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Meest gelezen in deze regio