Bar Sin Seven 3 Bar Sin Seven ging pas open in juli. Foto: Dirk Kerstens

Nieuwe bar op Eilandje moet twee weekends dicht door aanhoudende geluidsoverlast

Bar Sin Seven op het Schengenplein op het Eilandje moet twee weekends gesloten blijven wegens aanhoudende geluidsoverlast. Dat heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) beslist. De uitbaters moeten bovendien ook maatregelen nemen om hinder te voorkomen.

“Het is niet de bedoeling dat we nightlife gaan introduceren op het plein. We denken dan ook niet dat we voor overlast gaan zorgen. Binnenin hebben we alles supergoed geïsoleerd voor de buren.” Dat vertelde een van de uitbaters afgelopen zomer in Gazet van Antwerpen toen de nieuwe bar Sin Seven opende op het Schengenplein, in de Cadixstraat.

Toch blijkt dat buurtbewoners op korte tijd verschillende keren naar de Antwerpse politie hebben gebeld voor te luide muziek. “De politie stelde meermaals geluidsoverlast vast. Het ging telkens om elektronisch versterkte muziek, die duidelijk hoorbaar was in de openbare ruimte en bij omwonenden”, zegt woordvoerder Johan Vermant van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

“Bijkomend zorgden klanten op het terras van de zaak ook regelmatig voor (geluids)hinder in de buurt. Op basis van deze klachten voerde de politie een geluidsmeting uit in een naburige woning, waarbij ze vaststelde dat de toegelaten grenswaarden overschreden werden”, aldus Vermant.

Foto: rr

Geluidsbegrenzer

Volgens De Wever blijkt uit die vaststellingen van de politie dat de openbare orde in het gedrang komt. Daarom besliste hij dat de bar binnenkort gedurende twee weekends dicht moet blijven, van vrijdagavond 15 tot en met zondagnacht 17 december en van vrijdagavond 22 tot en met zondagnacht 24 december. “Dat is nodig om de rust in de buurt te herstellen”, stelt Vermant.

Tijdens die termijn moeten de uitbaters bovendien bijkomende maatregelen nemen tegen die geluidsoverlast. “De muziek die binnen wordt afgespeeld, mag geen hinder veroorzaken in de openbare ruimte. Ook mogen de klanten op het terras niet te luidruchtig zijn”, legt Vermant uit. “Daarvoor moeten ramen en deuren gesloten blijven als er elektronisch versterkte muziek wordt afgespeeld. Aan de toegangsdeuren moeten geluidwerende gordijnen aangebracht worden.” Er moeten ook affiches komen met de vraag om rekening te houden met de nachtrust van de buren.

“De uitbaters moeten ook een geluidsbegrenzer laten installeren op de vaste muziekinstallatie, die door de politie kan verzegeld worden. De plaatsing van deze begrenzer en de afstelling vooraf moet door een bevoegde en gekwalificeerde onderneming gebeuren, en gecontroleerd worden door de dienst Leefmilieu van de politie”, besluit Vermant. Als blijkt dat de maatregelen niet worden nageleefd, kunnen verdere sancties volgen. Dan ligt ook een tijdelijke of definitieve sluiting op tafel.

Foto: Dirk Kerstens