Nieuwe bestuurders voor Agfa-Gevaert

agfakeIndien de aandeelhoudersvergadering het daarmee eens is worden Viviane Reding en Hilde Laga onafhankelijke leden van de raad van bestuur van de Agfa-Gevaert Groep. Bestuurder Christian Leysen legt zijn mandaat neer.

De raad van bestuur van Agfa-Gevaert uit Mortsel wil op de algemene aandeelhoudersvergadering van 12 mei e.k. twee nieuwe bestuurders voorstellen. De Raad van Bestuur is ervan overtuigd dat Viviane Reding en Hilde Laga over "de juiste competenties en kwaliteiten beschikken om waardevolle leden van de raad te worden."

Viviane Reding was tot voor kort vice-voorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor justitie, grondrechten en burgerschap. De Luxemburgse behaalde een doctoraatsdiploma (Universiteit Sorbonne, Parijs). Daarna werkte ze twintig jaar als professioneel journaliste. Nadat ze eerst tien jaar lid was geweest van het Luxemburgse Parlement en daarna tien jaar van het Europese Parlement, werd ze in 1999 Europees Commissaris voor onderwijs, cultuur, jeugd en sport. In 2004 werd ze Europees Commissaris verantwoordelijk voor de informatiemaatschappij en voor media. In die periode speelde ze een belangrijke rol in de hervorming van de Europese telecomsector - waarbij de interne markt voor concurrentie opengesteld werd - en in de hervorming van de Europese onderzoeksruimte, waarbij de technologische onderzoekplatforms verstevigd werden. In 2010 werd ze vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees Commissaris verantwoordelijk voor justitie, grondrechten en burgerschap.

Hilde Laga is doctor in de rechtsgeleerdheid. Ze doceert vennootschapsrecht aan de KU Leuven. Ze is een van de oprichters van advocatenkantoor Laga. Tot 2013 leidde ze dit kantoor als managing partner en hoofd van de corporate M and A-praktijk. Hilde Laga trad in 2014 toe tot de raden van bestuur van Barco, Aedifica en Greenyard Foods. Ze is lid van de Belgische Commissie Corporate Governance. Tot 2014 was ze ook lid van de raad van toezicht van de FSMA (voorheen CBFA).

Christian Leysen gaf er de voorkeur aan zijn mandaat als bestuurder neer te leggen. Op die manier wordt indirect een lijn doorgeknipt naar de familie Leysen die vele jaren mee de groep aangestuurd heeft. Vader André Leysen diende het Vlaams bedrijf Gevaert destijds in handen te laten van het Duitse chemiebedrijf Bayer. Agfa-Gevaert werd enkele jaren later evenwel weer losgehaakt uit de groep en ging een eigen bestaan leiden. De raad van bestuur dankt Christian Leysen voor zijn inzet voor  het bedrijf.