Ondernemers optimistisch over jobs en kosten

Belgische ondernemers staan opnieuw licht positief tegenover de economische situatie in ons land. Dat blijkt uit een bevraging van de Nationale Bank bij een veertigtal bedrijfsleiders. Er werd onder meer gepeild naar hun kijk tegen kostenontwikkeling, werkgelegenheid en investeringen.

Uit de bevraging blijkt dat Belgische ondernemers er van overtuigd zijn dat de grootste kostenstijgingen achter de rug zijn en dat verkoopsprijzen nog verder optrekken, moeilijk wordt. De inflatie zal hierdoor de komende maanden blijven dalen en de stijging van consumentenprijzen zal afnemen, aldus de Nationale Bank.

Er is slechts één sector die moeilijkheden blijft ervaren met de druk van stijgende kosten: voedingsbedrijven blijven hier last van hebben.

Loonkost 

Verder zijn bedrijven ook niet van plan om jobs te schrappen, ondanks zorgen over de loonkost en hun internationaal concurrentievermogen. Als er al bespaard wordt, is dat op de inzet van tijdelijke werkkrachten en externe consultants. Vast personeel zoeken ze vaak nog extra.

De stijging van de loonkost is overigens vooral een probleem volgens arbeidsintensieve en uitvoergerichte bedrijven. Dienstenbedrijven en bedrijven die vooral actief zijn op de binnenlandse markt ervaren daar minder problemen mee.

Ook blijkt dat zowel loonkosten als kosten van energie en grondstoffen weinig impact hebben op de investeringsplannen van bedrijven. Enkel in de vastgoedsector pauzeren ontwikkelaars hun investeringen door duurdere kredieten en de strengere selectieprocedures van banken.

Wallonië 

Wel zijn er regionale verschillen. Zo blijkt dat Waalse ondernemers iets positiever naar de toekomst kijken dan hun Vlaamse en Brusselse collega's.

Twee keer per jaar polst de Nationale Bank naar de toekomstvisie van Belgische ondernemers in hun Business Echo. Daarbij worden een veertigtal bedrijfsleiders geïnterviewd om een duidelijker beeld te krijgen van ontwikkelingen in de Belgische economie.