verpleegster

Online tool om burn-out te voorkomen

De Karel de Grote Hogeschool (KdG) en HR-softwarebedrijf Thalento hebben samen een online instrument ontwikkeld om burn-outs bij verpleegkundigen te voorkomen.

“Verzorgen Zonder Zorgen” gaat via een vragenlijst na op welke vlakken verpleegkundigen kwetsbaar zijn voor stress en burn-out. De tool biedt vervolgens tips aan en oefeningen om die tips in de praktijk toe te passen.

De zorgsector is erg gevoelig voor burn-outs, zegt KdG: één op veertien verpleegkundigen kampt er momenteel mee en nog eens één op tien loopt een verhoogd risico om er tijdens de loopbaan mee te maken te krijgen. “Het is een beroep met een hoge emotionele belasting en hoge werkdruk”, zegt Nina Geuens, hoofd van het expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg van KdG. “Bovendien zijn een groot aantal verpleegkundigen gevoelig voor het ontwikkelen van stress en burn-out omwille van hun persoonlijkheidstype, perceptie en gedrag.”

Geuens ging in haar doctoraatsstudie na of er een preventie-instrument kon ontwikkeld worden voor deze  doelgroep. Aan de studie namen 240 testpersonen deel: een groep die de tool kreeg aangeboden. Een controlegroep diende louter als referentie. De tool bleek succesvol bij de eerste groep. Bij de tweede groep bleken uitputting en absenteïsme toe te nemen, terwijl die bij de controlegroep toenamen. In de toekomst willen KdG en Thalento de methodiek van “Verzorgen Zonder Zorgen” ook gebruiken om andere beroepsgroepen met een verhoogd risico op burn-outs te helpen.

De tool zal nu worden aangeboden aan ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, thuisverplegingsdiensten en andere zorgorganisaties.