Nieuws Antwerpen Regels rond overdracht van vakantiedagen

Regels rond overdracht van vakantiedagen

Regels rond overdracht van vakantiedagen

Het einde van het jaar is in zicht en mogelijk hebben een aantal van uw werknemers nog wat vakantiedagen staan. U doet er goed aan om hen te wijzen op de spelregels rond het opnemen en overdragen van vakantiedagen. Nele Mertens, juridisch adviseur bij Acerta geeft uitleg bij de regels.

Hoewel veel werkgevers de overdracht van een aantal vakantiedagen naar het volgende jaar toestaan, is dit niet wettelijk bepaald. Een strikte interpretatie van de wetgeving leidt tot een verlies van alle vakantiedagen die op 31 december niet zijn opgenomen.

Om discussies te vermijden, wijst u uw werknemers best op de afspraken die gelden binnen de onderneming: een onbeperkte overdracht, geen overdracht van vakantiedagen of een beperkte overdracht van vakantiedagen naar het volgende jaar (met eventuele vermelding dat deze opgenomen dienen te worden vóór een bepaalde datum).

U wijst uw werknemers er best schriftelijk op, via een algemeen bericht of een mail, zodat ze de nodige regelingen kunnen treffen opdat ze geen vakantierechten kwijtraken. Dit geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden.

Overmacht

Net als de overdracht van vakantiedagen is de uitbetaling van vakantiedagen die nog openstaan op het einde van het jaar niet wettelijk bepaald. Een uitzondering hierop is overmacht, namelijk een niet te voorspellen gebeurtenis zoals ziekte, moederschapsrust of een arbeidsongeval. Voor bedienden die in december nog vakantiedagen hebben openstaan en deze onmogelijk nog kunnen opnemen voor het einde van het jaar, voorziet de wetgeving een uitbetaling. Dit gebeurt op basis van het maandloon van december, gedeeld door alle arbeidsdagen en feestdagen die in december voorkomen. Het resultaat hiervan is een gemiddeld dagbedrag, dat wordt vermenigvuldigd met het aantal resterende vakantiedagen.

In het uitzonderlijke geval dat ook het dubbele vakantiegeld nog niet was uitbetaald, doordat de bediende zijn hoofdvakantie nog niet had opgenomen, wordt ook dat voordeel berekend met het maandloon van december als basis.

Wanneer een arbeider zijn vakantiedagen niet kan opnemen vanwege overmachtssituaties zoals langdurige ziekte of moederschapsrust, betaalt het ziekenfonds in principe ziekte-uitkeringen. Het ziekenfonds vraagt in december aan de werkgever het saldo aan vakantiedagen. De opgenomen dagen werden tenslotte eerder in het jaar al uitbetaald. Het ziekenfonds zal het aantal betaalde vakantiedagen aanrekenen op de ziekte-uitkeringen van december.

Buiten het meedelen van het resterende aantal vakantiedagen, zijn er voor de werkgever geen andere verplichtingen.

Bron:
Artikel 46, §3en 67 van het Koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 6 april 1967.

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.