Afbeelding1 Foto Belga

Sociale partners lusten pensioendeal niet

Verschillende sociale partners reageren kritisch op de pensioenhervorming van de regering-De Croo. Zo spreekt werkgeversorganisatie VBO van een "mager resultaat", volgens Voka is het akkoord "de naam pensioenhervorming niet waard" en voor Unizo gaat het akkoord "lang niet ver genoeg". Aan vakbondszijde ziet het liberale ACLVB vooral "gemiste kansen".

Het pensioenakkoord dat de Vivaldi-regering heeft bereikt, oogst weinig applaus, ook niet bij de sociale partners. Pieter Timmermans, topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil de finale teksten afwachten, maar “vreest dat er nog veel werk zal moeten verzet worden om tot een volwaardige hervorming te komen die de betaalbaarheid van onze pensioenen garandeert”.

Het VBO leest in het akkoord niet de nodige “fundamentele hervorming”. De organisatie spreekt daarom van een “mager resultaat, gelet op de gigantische uitdagingen waarvoor het stelsel staat”. Het VBO wil dat de regering na de zomer “een serieuze poging doet om de werkgelegenheidsgraad naar 80 procent te stuwen.

“We moeten nu dringend de stam van de pensioenboom (tewerkstelling) versterken alvorens we de takken van boom (pensioencorrecties) uitbreiden. Anders valt het systeem omver”, zegt Timmermans.

‘Pensioenvervorming’

Volgens het Vlaamse Voka is het akkoord “de naam pensioenhervorming niet waard” en “een slag in het water”. De organisatie spreekt van een “pensioenvervorming” in plaats van een pensioenhervorming.

“Deze hervorming is bijzonder licht en is geen antwoord op de vergrijzing die ons in de komende decennia te wachten staat”, zegt gedelegeerd bestuurde Hans Maertens. “De gevolgen op de pensioenuitkeringen en de zorg zullen gigantisch zijn. Deze hervorming is daar allesbehalve een antwoord op. De regering rekent ook op een verhoogde werkzaamheidsgraad maar ook de recente arbeidsdeal zal daartoe niet toe bijdragen”, aldus nog Maertens.

Wachten op doortastend antwoord

Voor ondenemersorganisatie Unizo gaan een aantal elementen uit het akkoord, zoals de voorwaarden voor een minimumpensioen en de pensioenbonus, “in de goede richting”. Tegelijk gaat het akkoord voor Unizo “lang niet ver genoeg”.  “Er moet dus nog deze legislatuur een allesomvattende hervorming van de drie pensioenstelsels komen om een meer doortastend antwoord te bieden op de vergrijzingsgolf”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. “Nu deze horde genomen is, wacht het echte werk”, dixit Van Assche.

Ook langs vakbondszijde is er kritiek. Zo ziet het liberale ALCVB vooral “gemiste kansen”. Volgens de liberale vakbond is er maar over twee aspecten een akkoord bereikt en zijn er “diepgaandere hervormingen” nodig. De vakbond is tevreden dat de pensioenbonus opnieuw wordt ingevoerd, maar vindt het een “gemiste kans” dat er over het vervroegd pensioen geen akkoord werd bereikt. “Wij vragen al enige tijd een vervroegd pensioen mogelijk te maken voor iedereen na een loopbaan van 42 jaar”, klinkt het.