Ineos 3 Ineos hoopt in december een nieuwe vergunning te hebben. Foto: Fred Debrock

Stad Antwerpen geeft gunstig advies aan Project One Ineos

Het Antwerpse schepencollege en het Havenbedrijf herbevestigden vrijdag hun gunstig advies in het openbaar onderzoek voor Project One Ineos.

Er loopt momenteel een openbaar onderzoek naar de bouw van een nieuwe kraker in de haven van Antwerpen door Ineos. Het bedrijf heeft sinds juli geen vergunning meer voor zijn nieuwe fabriek. Om een nieuwe vergunning te bekomen, heeft Ineos een zeer omvangrijk rapport gemaakt waaruit moet blijken dat de nieuwe fabriek weinig stikstof gaat uitstoten. De stad en het Havenbedrijf moeten een advies geven in het openbaar onderzoek. Beiden herbevestigen hun vorige gunstige advies.

“Er is een bijzonder uitgebreide Passende Beoordeling opgesteld door Ineos”, zegt Annick De Ridder (N-VA), Antwerps schepen van Stadsontwikkeling en Haven. “Bij dit openbaar onderzoek werden onder andere locatiekeuze, ruimtelijke draagkracht, de economische en sociale gevolgen en de gevolgen voor leefmilieu grondig tegen elkaar afgewogen. Project One is de grootste investering in de Europese petrochemie in 20 jaar tijd. Door gebruik te maken van de best beschikbare technologie en een toekomstbestendig ontwerp zal de nieuwe kraker de properste van Europa worden. Pionieren in de duurzame transitie van de Antwerpse haven verdient dan ook alle steun.”

Op basis van het openbaar onderzoek en de adviezen en bezwaren zal de Vlaamse Regering al of niet een vergunning geven aan Ineos. Het bedrijf hoopt die vergunning in december te krijgen zodat de werken kunnen worden hervat.