bouwcode-parkeren Foto: Victoriano Moreno, Jan Van der Perre

Stad Antwerpen stelt nieuwe maatregelen omtrent bouwcode en parkeerbeleid voor: wat betekent dit voor bedrijven?

ANTWERPEN - Het Antwerpse stadsbestuur stelde vrijdag een pakket maatregelen voor aangaande de nieuwe bouwcode en de wijziging van het parkeerbeleid. Die nieuwe regels hebben ook betrekking op het bedrijfsleven. Een overzicht van de voornaamste wijzigingen.

Om te beginnen is de bouwcode een belangrijk instrument voor de toekomstige ontwikkeling van de stad. Ze heeft invloed op vele domeinen zoals wonen, werken, studeren, ondernemen en ontspannen.

“De aanpassing van de bouwcode is een belangrijke beslissing die voor een copernicaanse revolutie gaat zorgen in hoe de stad op termijn gaat veranderen”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Er ging veel voorbereiding aan vooraf met niet alleen discussies tussen schepenen van verschillende partijen, maar ook tussen schepenen met verschillende bevoegdheden. Wat we nu beslisten is een belangrijk sluitstuk uit ons bestuursakkoord.”

Wat verandert er voor bedrijven? Bouwfirma’s zullen voortaan bijvoorbeeld een bijdrage moeten leveren in het stadsgroenfonds om ontharding en vergroening te financieren. De bestaande bedrijfsterreinen worden maximaal behouden en vrachtwagens moeten in nieuwe bedrijfsgebouwen ín het gebouw leveren. Dat laatste betekent dat er op de gelijkvloerse verdieping voldoende hoge plafonds moeten zijn.

De bouwcode wordt normaal in het voorjaar 2024 voorgelegd aan de Antwerpse gemeenteraad voor goedkeuring.

Wat het parkeerbeleid in de stad betreft, verandert er ook een en ander. Zo kunnen vanaf 1 augustus alleen bewoners en vergunninghouders nog straatparkeren in de nieuwe parkeerzone. Er is echter een uitzondering voor zorgverstrekkers, bepaalde ondernemers en autodelers met de juiste vergunning. Bepaalde bedrijven kunnen dus zo’n vergunning binnenkort aanvragen.