Nieuws Antwerpen Strengere voorwaarden voor Umicore

Strengere voorwaarden voor Umicore

Strengere voorwaarden voor Umicore

De Antwerpse deputatie verstrengt de bijzondere voorwaarden van de omgevingsvergunning van het bedrijf Umicore in Hoboken. Umicore wordt nog in 2021 verplicht om maatregelen te nemen. Het uitgangspunt van de aangepaste voorwaarden in de vergunning is dat de lood-in-bloed-concentraties van de kinderen moeten dalen naar een zo laag mogelijk haalbaar niveau. De opgelegde grenswaarden voor lood-in-bloed zijn veel strenger dan voorheen en gebaseerd op de huidige actuele wetenschappelijke inzichten. De deputatie vraagt ook aan Umicore om beter te communiceren met de omwonenden.

Bij het toekennen van de milieuvergunning aan Umicore in 2014 werden 40 bijzondere voorwaarden opgelegd die onder meer betrekking hebben tot de lood-in-bloed-waarde. Naar aanleiding van de evaluatienota 2019, de vaststelling dat de lood-in-bloedwaarden bij de kinderen uit de wijken Moretusburg en Hertogvelden in juni 2020 verhoogd waren en het feit dat een aantal bijzondere voorwaarden niet meer actueel zijn, besliste de deputatie om strengere voorwaarden op te leggen aan het bedrijf.

De deputatie van de provincie Antwerpen verstrengt de norm voor lood-in-bloed en vraagt hiermee aan Umicore om meteen te starten met het implementeren van maatregelen. Vanaf datum van de beslissing bedragen de lood-in-bloed-concentraties bij de groep kinderen uit de omgeving (Moretusburg en Hertogvelden) gemiddeld maximaal 3,5 µg/dl.

Op uiterlijk 31 december 2022 moet de norm voor bloed-in-lood zakken naar gemiddeld maximaal 3 µg/dl en met een 95e percentielwaarde van maximaal 5 µg/dl. Een percentielwaarde van 95% wil zeggen dat slechts 5% van de gemeten groep een waarde boven de 5 µg/l mag hebben. Naast het streven naar een gemiddelde daling hebben de maatregelen ook tot doel hoge piekwaarden tegen te gaan.

Tegen 31 december 2025 moeten de lood-in-bloed-concentraties van kinderen van 1 t.e.m. 12 jaar gedaald zijn tot gemiddeld maximaal 2 µg/dl met maximaal een 95e percentielwaarde van 4 µg/dl.

Extra maatregelen ter beperking van emissies en immissies

De voorwaarde tot verplichte rapportering over de emissies en immissies van stof, lood, arseen en cadmium en verplichte jaarlijkse rapportering blijft behouden. Hiermee wordt het principe van het plafond en dalende trend gevrijwaard en is een plan van maatregelen vereist wanneer de streef- en richtwaarden niet gehaald worden.

Eén van de bijkomende maatregelen is de windbarometer, zodat op basis van de meteo-omstandigheden bepaalde logistieke activiteiten tijdelijk dienen verminderd of stopgezet te worden.

De emissie is de hoeveelheid verontreinigende stoffen die uit de bron komt. De immissie heeft betrekking op de belasting op de woon- en leefomgeving nadat de verontreinigende stoffen zich verspreiden via de lucht.

Reageer op dit bericht

Sector
Onderneming

Gerelateerde berichten

Sector
Onderneming
Gemeente

Meest gelezen in deze regio

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.