The Birdhouse _Jan-Willem Callebaut

The Birdhouse zoekt opnieuw beloftevolle start-ups

Na de successen van de vorige programma’s kondigt The Birdhouse zijn derde inschrijvingsronde aan voor Antwerpen en Gent. Opnieuw wordt er plaats gemaakt voor een vijftiental ondernemingen die zullen worden klaargestoomd voor een versnelde groei.

Het acceleratorprogramma van The Birdhouse is een intensief traject van zes maanden met wekelijkse coachingsessies door ervaren mentoren en expertise van stevige partners, aan 0% equity stake. Naast mentorship steunt The Birdhouse op nog drie andere belangrijke pijlers: ondernemingsvaardigheden, duurzame groei en netwerk. Die vormen de rode draad in alles wat The Birdhouse doet voor haar start-ups tijdens het acceleratorprogramma.

Meer dan 30 ervaren mentoren coachen de geselecteerde start-ups. Elke start-up krijgt twee tot drie vaste mentoren toegewezen met wie ze tweewekelijkse samenzitten. Onder de mentoren bevinden zich onder andere Conny Vandendriessche (voormalig oprichter Accent Jobs en ceo Stella P.), Harry Demey (ceo LDV United), Christophe Degrez (ceo Eneco Belgium), Pol Vanbiervliet (ex-ceo Cisco Benelux) en Nicole Berx (medeoprichter The House of Marketing).

The Birdhouse richt zich niet alleen tot technologische bedrijven, wat vaak de eerste impressie is wanneer men denkt aan ‘start-ups’. Ook creatieve, innoverende en maatschappelijk relevante projecten zijn meer dan welkom. Kortom, ambitieuze ondernemers met een innoverend en inspirerend businessplan, die klaar zijn voor een stevige groeispurt kunnen Inschrijven voor het nieuwe programma vanaf 17 april tot en met 21 mei.

“Na een tussentijdse evaluatie bij onze huidige start-ups is er al heel wat vooruitgang te zien. Bij hun zoektocht naar funding zamelden ze maar liefst 1.540.000 euro in. Opmerkelijk is dat dit bedrag in vergelijking met de funding van de start-ups vorig jaar, meer dan verdubbeld is. De start-ups zelf hebben samen een committed revenue van 3.644.408 euro. Ook hier is op een jaar tijd een grote sprong gemaakt”, aldus Jan-Willem Callebaut, oprichter van The Birdhouse.

Dankzij Securex, partner van The Birdhouse, maken alle start-ups voor het acceleratorprogramma bovendien kans op 10.000 euro. Daarvoor moeten ze zich inschrijven voor het programma, geselecteerd worden om te komen pitchen voor de jury van mentoren en ter plaatse hun pitch opnemen voor Securex.