Danny Van Assche Foto: Dieter Telemans

Unizo wil duidelijkheid rond fiscaal gunstregime voor ploegenarbeid

Ondernemersorganisatie Unizo wil duidelijkheid en rechtszekerheid over het fiscaal gunstregime voor ploegenarbeid, nadat het Grondwettelijk Hof vorige week een arrest publiceerde waarmee dat regime in het gedrang komt. "Dit zou een grote financiële impact hebben op duizenden kmo's", aldus een bezorgd Unizo.

"We eisen een rechtszeker kader voor onze ondernemers", zegt Unizo-topman Danny Van Assche. "Er hangt nu een zwaard van Damocles boven hun hoofd, met mogelijk zeer grote gevolgen. Dit mag geen 'fait divers' worden waarbij men snel komaf maakt met een noodzakelijke steunmaatregel. We verwachten een wettelijke garantie die zekerheid biedt."

Door het fiscaal gunstregime moeten werkgevers een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing die zij inhouden op het loon van hun werknemers die ploegenarbeid verrichten, niet doorstorten naar de Schatkist. Het is een maatregel, initieel bedoeld voor de industriële sector, om de hoge loonkosten draaglijk te maken en bedrijven competitief te houden.

Ochtend- en avondploegen

In het arrest, dat er kwam na enkele concrete geschillen tussen ondernemers en de fiscus, oordeelt het hof dat het gunstregime door de fiscus geweigerd mag worden als ploegen niet dezelfde inhoud en omvang hebben. "Als je deze bepaling strikt leest, betekent dit dat een kmo waarbij de ochtendploeg uit vijf mensen bestaat en de avondploeg uit drie mensen, niet kan genieten van het fiscaal gunstregime", klinkt het bij Unizo.

"Deze problematiek legt voor de zoveelste keer de pijnpunten van onze personenbelasting bloot", aldus Van Assche. "De belasting op arbeid is zodanig hoog dat dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn om personeel enigszins betaalbaar te houden voor kmo's. Een grondige hervorming van de personenbelasting is onontbeerlijk en moet bovenaan op de agenda van de volgende federale regering staan."