SBB Leuven

Van beveiliging tot auto: vier voorbeelden van fiscale optimalisatie

Was de investeringsaftrek voor ondernemingen in 2023 niet gekortwiekt? Niet helemaal, want ook dit jaar kan je op bepaalde vlakken fiscaal optimaliseren. Gregory Henin, tax manager bij SBB Accountants & Adviseurs geeft enkele interessante voorbeelden van fiscale optimalisaties bij beveiliging, e-commerce, bedrijfswagens en laadpalen.

1. Uitzonderingen investeringsaftrek: beveiliging en e-commerce

Tot 2022 gold er een tijdelijke investeringsaftrek van 25% op gewone investeringen. Die maatregel is intussen uitgedoofd. “Veel ondernemers hebben eind vorig jaar nog snel investeringen gedaan die ze met een voorschotfactuur hebben betaald. Dit om aanspraak te maken op die investeringsaftrek van 25%”, vertelt Gregory Henin van SBB Accountants & Adviseurs.

In 2023 bedraagt de investeringsaftrek slechts 8%, maar dat betekent niet dat investeringsaftrek minder interessant is. “Er zijn namelijk een aantal uitzonderingen die nog steeds van tel zijn én vaak minder bekend bij ondernemers.”

Want ook in 2023 kan je in bepaalde domeinen fiscaal optimaliseren. Gregory Henin haalt het voorbeeld aan van investeringen in beveiliging. Hierop kan je dit jaar een investeringsaftrek genieten van 27,5%. “Als je daarbij ook rekening houdt met de aftrekbare afschrijvingen kan je dergelijke investeringen tot 32% fiscaal terugverdienen.”

Een andere uitzondering is de digitale investeringsaftrek die dit jaar nog 20,5 % bedraagt. “Denk hierbij aan een webshop met online betalings- en facturatiesysteem. Samen met de afschrijvingen kan je bedrijf tot 30% van de investeringskost fiscaal recupereren”, stelt hij.

Let wel op, de verhoogde investeringsaftrek van 27,5 of 20,5% geldt enkel als het boekjaar van je vennootschap verbonden is met het aanslagjaar 2024, haalt Henin aan. “Met andere woorden, het boekjaar loopt samen met het kalenderjaar 2023 of loopt over de kalenderjaren 2023-2024 heen.”

2. Nieuwe regeling bedrijfswagens

Een ander aandachtspunt zijn personenwagens. “Voor de aankoop of leasing van een nieuwe personenwagen kan je nooit aan investeringsaftrek genieten, maar je kan de kosten wel in mindering brengen van de winst”, vertelt hij.

Personenwagens die tot en met 30 juni 2023 zijn besteld, geleased of gerent, kunnen volgens de huidige aftrekregels worden afgetrokken van de winst. Dat betekent dat het bedrijf de kosten kan inbrengen tussen 40% en 100% in functie van de CO2-uitstoot van de wagen. Hoe milieuvriendelijker de wagen, hoe hoger de fiscale aftrek. “Maar die regeling valt weg op 1 juli van 2023. Enkel de zuivere elektrische wagens die vóór 1 januari 2027 zijn besteld, geleased of gerent blijven voor 100% aftrekbaar.” Voor al de rest, dus ook de zogenaamde plug-in hybride, wordt vanaf 1 juli het gunstige fiscale regime afgebouwd.

Wil je gebruik maken van de huidige regeling, dan is het dus een kwestie om vóór 1 juli van dit jaar een nieuwe wagen te bestellen. “Concreet: de bestelbon of leasingcontract te ondertekenen. Het kan geen kwaad als de wagen pas na 1 juli wordt geleverd.”

Interessant om te weten is, zo voegt Henin toen, dat “een kmo-vennootschap onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek kan genieten op de bestelling van een nieuwe (fiscale) lichte vracht, denk hierbij aan een pick-up of bestelwagen”.

3. Laadpalen: publiek of niet publiek?

Ook de regeling voor laadpalen is fiscaal interessant, en ook in verandering. “Als je vennootschap investeert in een laadpaal voor een elektrische of hybride wagen, kan ze de kost voor 100% in mindering brengen. Soms kan dat percentage zelfs hoger liggen, namelijk als die laadpaal door iedereen mag worden gebruikt tijdens de normale openings- of sluitingsuren van je vennootschap”, legt de consulent van SBB uit.

Een vennootschap kan zo’n ‘publieke’ laadpaal verhoogd afschrijven, al zijn er verschillen inzake timing. De verhoogde kostenaftrek is 200% als de laadpaal voor 1 april 2023 is geïnstalleerd en goedgekeurd. Voor publieke laadpalen die vanaf 1 april 2023 tot en met 31 augustus 2024 zijn geïnstalleerd en goedgekeurd, bedraagt de kostenaftrek 150%.

Kan je kmo-vennootschap daarbij ook een investeringsaftrek genieten? “Neen, de verhoogde kostenaftrek kan je niet cumuleren met een investeringsaftrek. Maar als de laadpaal niet toegankelijk is voor het publiek en geïnstalleerd is bij een bedrijfskantoor of -parking, en dus niet bij een woning, dan kan je vennootschap de laadpaal voor 100% afschrijven en daar bovenop ook een gewone investeringsaftrek genieten van 8%”.

SBB begeleidt ondernemingen, vrije beroepen en organisaties in social profit in het realiseren van hun doelstellingen waarbij we elke stap van het ondernemerschap mee vorm geven.