BlueApp Antwerpen

Van kleding gemaakt van CO2 tot waterstofreactor: innovatiecentrum voor chemische sector geopend

ANTWERPEN - Op het bedrijventerrein Blue Gate, gelegen tussen de wijk Nieuw Zuid en de Hobokense Polder, heeft de Universiteit Antwerpen donderdag zijn innovatiecentrum BlueApp officieel geopend. Veelbelovend onderzoek rond duurzame chemie kan hier uitgroeien tot echte bedrijfjes. Zoals Fairbrics dat CO2 gaat omzetten naar polyester om kleding mee te maken.

De chemische sector is een van de belangrijkste economische pijlers van de Antwerpse regio en de Universiteit Antwerpen speelt daar gretig op in. De opening van het innovatiecentrum BlueApp op de site Blue Gate, het voormalige Petroleum Zuid waar ook Amazon en DHL grote depots hebben, is daar de nieuwste zichtbare uiting van. BlueApp wil oplossingen bieden in de enorme omslag naar vergroening en duurzaamheid die alle Europese bedrijven moeten maken. Zeker voor de chemische spelers moeten er nog bergen worden verzet.

 

BlueApp, UA Universiteit Antwerpen
foto uantwerpen

“We willen een matchmaker zijn tussen onderzoekers en bedrijven, om zo de grote uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatverandering en de energietransitie”, vertelt vicerector Silvia Lenaerts. In BlueApp, waarin 20 miljoen euro werd geïnvesteerd, ligt de focus op vier domeinen: hergebruik van water, recyclage van kool- en stikstof, waterstofopslag en -distributie, en luchtzuivering.

Van kleding tot waterstofreactor

“Nieuw ideeën kunnen hier de volledige cyclus van technologieontwikkeling doorlopen”, legt BlueApp-manager Quinten Van Avondt uit. “Onze hub beschikt over een proefhal en over labo’s. We bieden ook gemeenschappelijke services aan, zoals geavanceerde 3D-printers en complexe, erg dure analysetoestellen.”

Vandaag zijn al enkele bedrijven actief in BlueApp. Het gaat onder meer om de universitaire spin-offs Oxylum en D-CRBN, die bezig zijn met het omzetten van CO2-uitstoot in chemische bouwstenen. In het najaar strijkt ook het Franse Fairbrics er neer, dat afgevangen CO2 wil omzetten naar polyester voor de productie van kleding. Ook de verbetering van een waterstofreactor specifiek voor maritieme toepassingen gebeurt in BlueApp. In 2024 zullen er vermoedelijk 100 tot 150 mensen in de innovatiehub werken.

www.blueapp.eu