Terrein Makro Foto: Jan Van der Perre

Veel interesse in terrein van Makro in Deurne na faillissement

DEURNE - Het faillissement van Makro is nog niet afgerond of er wordt al duchtig gespeculeerd over wie er wat met de grote lap grond kan doen. Heel wat instanties dromen al van meer groen, een stelplaats voor bussen of een grote ringweg. Maar daarvoor moeten ze eerst voorbij Metro AG, het moederbedrijf van Makro, én de Belgische staat, die het grootste deel van de parking in eigendom heeft.

Eerst even dit. De Makro-site in Deurne bestaat uit verschillende stukjes grond, in handen van twee instanties. Enerzijds heb je het gebouw van Makro zelf en de percelen die er rechtstreeks op aansluiten. Die zijn in handen van het Duitse bedrijf Metro AG, het moederbedrijf van Makro. Pas na de afwikkeling van het faillissement en de vereffening kan het bedrijf beslissen wat er met het leegstaande gebouw en bijhorende grond gebeurt.

 

Verkennende gesprekken

Het grootste deel van de gigantische parking is eigendom van de Belgische staat en wordt beheerd door de FOD Financiën (zie kaart). NV Wholesale Real Estate Belgium, de vastgoedpoot van Metro AG zeg maar, heeft een gebruikersovereenkomst afgesloten met de federale overheid. En die loopt nog tot 31 maart 2026.

 

De FOD Financiën deelt via zijn woordvoerder mee dat het niet aandringt op een stopzetting van die overeenkomst. Al neemt dat niet weg dat heel wat andere instanties azen op een stukje van de koek en alsnog zouden aansturen op een vroegtijdige stopzetting. Zo zijn er al eerste, verkennende gesprekken geweest tussen de provincie Antwerpen, het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn. Ook het district Deurne ziet opportuniteiten.

Betonnen vlakte ontharden

De Makro-site maakt deel uit van het werkingsgebied ‘Groen Kruis’, een samenwerkingsverband tussen de districten Ekeren, Merksem en Deurne en de gemeentes Schilde, Schoten, Wijnegem en Wommelgem. Dat heeft als doel om de open, groene, ruimte in de verstedelijkte noordoostelijk rand rond Antwerpen te versterken en zo veel mogelijk met elkaar te verbinden. Dat samenwerkingsverband wordt gecoördineerd door de provincie Antwerpen. Op het kabinet van eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) wordt bevestigd dat er een verkennend gesprek heeft plaatsgevonden, maar dat het nog te vroeg is om daarover verder te communiceren.

 

“Er is sprake van om het Beschermd Landschap Ertbrugge te verbinden met Park Groot Schijn”, vertelt Deurns districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA). “Dat past ook in de visie van het Groen Kruis. Wij zijn alleszins grote voorstander van het ontharden van die betonnen vlakte.”

Sekeris: “We kunnen niet voorspellen wie uiteindelijk de gronden van Metro AG en dus het gebouw van Makro zal aankopen. Maar welke invulling het ook krijgt, de huidige parking (in handen van de Belgische staat, red.) is sowieso te groot om als parking te behouden. Dus als het van ons afhangt: breek heel die parking af en maak er een groene zone van, al beseffen we dat het niet evident is die droom waar te maken. Er moeten ook kansen gegeven worden aan andere ontwikkelingen.”

Kapers op de kust

Daar heeft Sekeris een punt, want er zijn nog ‘kapers’ op de kust. Zo heeft ook De Lijn interesse. “In het kader van het onderzoek naar een mogelijke invulling voor de Makro-site, is de vraag gesteld of deze in aanmerking zou kunnen komen voor uitbreiding van extra stalcapaciteit voor De Lijn”, zegt woordvoerder Karen Van der Sype. “Dit gezien de gunstige ligging tegenover de huidige tramstelplaats Deurne.”

 

 

Een stelplaats dus, of misschien zelfs een nieuwe park-and-ride zoals ook al eens opgeworpen is.

Verkeersknoop oplossen

Een deel van de parking van Makro is daarnaast aangeduid als reservatiestrook voor de nog niet aangelegde snelweg A102. Dat is de ringweg van Ekeren tot Wommelgem, die deel uitmaakt van het Toekomstverbond, waarmee de Vlaamse overheid de mobiliteitsknoop rond Antwerpen wil oplossen.

 

“Het is niet gezegd dat die er komt”, zegt Gilles van Goethem, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Die optie wordt nog onderzocht. In het kader van de Nieuwe Rand (dat het oostelijk deel van het Antwerpse Haventracé moet realiseren, red.) heeft er een verkennend gesprek plaatsgevonden met De Lijn en de provincie over de mogelijke toekomst van de site. Al hebben we voorlopig geen weet van vervolgstappen.”

Tijdelijke invulling

Een nieuwe invulling van de intussen verlaten Makro parking zal dus nog even op zich laten wachten. Op korte termijn hoop Tjerk Sekeris wel dat er tijdelijke ingrepen komen, al is het maar om het sluikstort en de overlast de kop in te drukken. “Daarover hebben we binnenkort een gesprek gepland met NV Wholesale Real Estate Belgium”, zegt Sekeris. “Geen idee wat daaruit zal volgen, maar als je weet hoe het er nu bij ligt, moeten we wel iets ondernemen.”

7