WindaandeStroom

Vier nieuwe windturbines in Antwerpse haven

ANTWERPEN/BEVEREN – Vier nieuwe windturbines van Wind aan de Stroom zijn in werking gesteld. Daarmee komt het totaal in de Antwerpse haven op twintig te staan. Het vermogen aan windenergie blijft zo verder groeien.

Wind aan de Stroom is een projectvennootschap van Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Groene Energie Haven Antwerpen. Samen ontwikkelen ze een groot windmolenpark in de Antwerpse Waaslandhaven op grondgebied van de gemeente Beveren. Sinds 2016 zijn er reeds zestien windturbines operationeel.

Nu zijn dat er dus twintig. De nieuwe turbines hebben een tiphoogte van 192 meter, wat ruim twintig meter hoger is dan de reeds operationele exemplaren. Grotere en hogere turbines betekenen ook meer productie. De vier turbines zullen genoeg produceren om ongeveer tienduizend gezinnen op jaarbasis te voorzien van groene elektriciteit.

“Alle twintig windturbines samen zijn goed voor een jaarlijkse productie van meer dan 150 gigawattuur groene stroom of het equivalent jaarlijks verbruik van bijna 45.000 gezinnen”, klinkt het.

Nog toekomstplannen

Marc Van de Vijver, burgemeester van Beveren, Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, en Bart Tommelein, Vlaams Minister van Energie, benadrukten tijdens de feestelijke opening het belang van de verdere ontwikkeling van windenergie in het havengebied.

Zo zou het potentieel voor onshore windenergie in de Vlaamse havengebieden nog zeer groot zijn. De plannen voor verdere uitbreidingen van windturbineparken op zowel de linker- als rechteroever in de haven van Antwerpen worden momenteel in sneltempo gefinaliseerd. Dit zal leiden tot bouw en indienstname van nieuwe turbines in de periode 2020-2022.

Dit jaar nog komt nummer 21 er alvast aan.