maertens hans

Vlaamse werkgevers sabelen loonvoorstel regering neer

Het verzoeningsvoorstel van de federale regering om de loononderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers uit het slop te trekken, is voor de Vlaamse bedrijven "onaanvaardbaar". Dat zegt Hans Maertens, topman van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka.

In het voorstel van de regering blijft de loonnorm voor de komende twee jaar 0 procent bovenop de index, maar kan tot 750 euro premie worden toegekend door bedrijven die het goed doen.

"De regering past zo haar eigen wetten aan. De wet zegt dat moet onderzocht worden of de concurrentiekracht van de bedrijven wordt aangetast. En de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft dat gedaan en is tot de conclusie gekomen dat er effectief nul procent marge is. Op deze manier wordt de concurrentiekracht op het spel gezet. We spelen met vuur voor een politiek compromis", aldus de gedelegeerd bestuurder van Voka.

Een aantal bedrijven zal 750 euro premie wel kunnen betalen, erkent Maertens. "Maar de winsten van vandaag zijn de investeringen van morgen en de jobs van overmorgen. Als we elke spaarcent opsouperen dan duwen we onze groeikracht naar beneden. Bedrijven waar het vandaag goed draait, kunnen het morgen minder goed doen en overmorgen slecht".

"Verkeerd signaal"

Volgens VBO-topman Pieter Timmermans is het belangrijk dat de loonnorm op 0 procent wordt gezet. "Zo vermijden we dat er een algemene loonkostenstijging voor de economie wordt georganiseerd", vertelt hij.

Maar met de eenmalige premies wordt volgens het VBO een verkeerd signaal gegeven. "Met een competitiviteitscrisis die heviger dan ooit woedt, wordt toch de mogelijkheid geboden aan de vakbonden om hogere premies te eisen dan tijdens vroegere en mildere crisissen. Dit is een onbegrijpelijk signaal. Ons land heeft nu een doortastend competitiviteitspact nodig dat de loonkostenhandicap van 16 procent afbouwt om alzo de werkgelegenheid in dit land niet in het gevaar te brengen", aldus Timmermans.