Ziektebriefje

Werkgevers houden vast aan ziektebriefje

De oproep van de federale regering aan bedrijven om geen ziektebriefje meer te vragen aan afwezige werknemers, krijgt bij de werkgeversorganisaties maar een lauw ontvangst. "Het is niet aan de ondernemingen om de capaciteitsproblemen bij huisartsen op te lossen", zegt Voka. Voor Unizo is het tijdelijk afschaffen van het ziektebriefje geen optie zonder alternatief om misbruik tegen te gaan.

Huisartsen kunnen de toestroom van patiënten niet meer aan, zo klaagde onder andere huisartsenvereniging Domus Medica begin deze maand aan. De federale regering besliste eerder al dat werknemers drie keer per jaar één dag afwezig mogen zijn van het werk zonder attest, maar de meeste mensen zijn na één dag niet genezen van een virus en moeten dan alsnog bij de huisarts zien te geraken.

Daarom willen minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) dat werkgevers niet langer ziektebriefjes eisen van werknemers die tot drie dagen afwezig zijn. Ze vragen de Nationale Arbeidsraad (NAR) – waarin zowel werkgevers als vakbonden vertegenwoordigd zijn – om tegen 18 januari een advies uit te brengen. Ook over de invoer van een digitaal medisch attest en een systeem van zelfevaluatie vragen ze de mening van de NAR.

“Enige instrument”

Unizo, dat met name kmo’s vertegenwoordigt, zegt in een reactie dat bedrijven “misbruiken en onterechte afwezigheden” moeten kunnen blijven bestrijden. Het ziektebriefje is daarbij “het enige instrument om die fraude te voorkomen”.

Topman Danny Van Assche vreest dat een tijdelijke afschaffing “de eerste stap naar het verdwijnen” van de ziektebriefjes is. “Voor Unizo is het ziektebriefje niet heilig, maar het afschaffen moet kaderen in een brede hervorming en een andere aanpak van ziekteverzuim. Het instrument zomaar afschaffen zonder alternatief is te makkelijk. Zolang er geen alternatief wordt gepresenteerd, is afschaffen voor ons geen optie”, zegt Van Assche. “Een online vragenlijst kan een doktersbezoek niet vervangen”, zegt hij voorts.

Praktijktesten

Volgens Voka moeten bedrijven zelf kunnen beslissen of een ziektebriefje al dan niet noodzakelijk is. “Elke werkvloer is anders”, luidt het daar. “Het is niet aan de ondernemingen om de capaciteitsproblemen op te lossen die ontstaan door het tekort aan huisartsen.”

De organisatie pleit voor meer digitale hulpmiddelen om patiënten verder te helpen. “Het invoeren van praktijkassistenten die een deel van het werk van de huisartsen kunnen overnemen, verdient verdere bestudering.”

Ook het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) kan zich niet vinden in het voorstel. “Bij bedrijven is er al een groot ongenoegen over het afschaffen van ziektebriefjes voor één dag. Drie dagen is echt onbegrijpelijk”, zegt het VBO. “Afwezigheid of ziekte voor deze periode vraagt waarschijnlijk een behandeling of medicatie en dus geneesmiddelen op voorschrift. Een attest schrijven lijkt ons dan niet zo moeilijk.”