Foto: Fred Debrock Foto: Fred Debrock

“Wij hebben helemaal geen ultimatum gesteld”: Ineos reageert op uitspraken van twee topministers over ethaankraker in Antwerpse haven

Het chemiebedrijf Ineos ontkent dat het een ultimatum heeft gesteld aan de politiek, om met een waarborgregeling te komen. “Het is spijtig dat politici er hun eigen waarheid van maken”, zegt Nathalie Meert, de woordvoerder van Ineos.

Alles draait om de nieuwe Project One-fabriek die Ineos in de Antwerpse haven wil bouwen. De bouw van die fabriek was eind vorig jaar begonnen, maar werd in juli plots stilgelegd, omdat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning plots introk. De vergunning werd ingetrokken omdat het volgens de Raad onduidelijk was hoeveel extra stikstof de nieuwe fabriek zou uitstoten.

Enkele toppolitici vertelden aan deze krant dat Jim Ratcliffe, de grote baas van Ineos, flink op tafel had geklopt tijdens een nieuwe ontmoeting met toppolitici, die donderdag heeft plaatsgevonden. “De regeling van de waarborg (die de Vlaamse regering aan Ineos kan geven, red.) moet binnen enkele dagen volgen, anders dreigt een stopzetting van het project”, liet Ratcliffe volgens twee topministers weten.

“We hebben geen enkel dreigement geuit"

Een straffe waarschuwing die niet mis te verstaan is. Jim Ratcliffe drukt zich wel vaker zo fors uit. Maar… Ineos ontkent nu dat het zo’n straffe taal heeft gesproken. “Wij hebben geen ultimatum aan de Vlaamse regering gesteld”, zegt Nathalie Meert. “We hebben geen enkel dreigement geuit, en hebben de woorden ‘enkele dagen’ niet in de mond genomen. We hebben alleen aan de politici gezegd dat de kwestie heel urgent is.” Het bewijst wellicht de zenuwachtigheid in dit dossier.

Waar gaat die waarborg dan juist over? “Het zit zo: sinds onze vergunning voor Project One ingetrokken is, hebben we liquiditeitsproblemen”, zegt Nathalie Meert. “We hebben elke maand ongeveer 100 miljoen euro nodig. Dat komt omdat we ondanks de stopzetting van ons project, nog contractueel verplicht zijn om in totaal zeker drie miljard euro voor Project One uit te geven. We kunnen daar niet onderuit.”

Garantieregeling 

“Maar omdat de banken ons krediet hebben stopgezet, wegens de intrekking van de vergunning, hebben we dat geld niet. De banken willen ons nu wel een overbruggingskrediet van 400 miljoen euro geven. Maar alleen als de Vlaamse overheid zich garant stelt. Daarover gaat de discussie nu. Wij zeggen dat die garantiestelling ‘urgent’ is. Niet dat die er ‘over enkele dagen’ moet zijn. Het is spijtig dat politici er nu hun eigen waarheid van maken.”

Ineos benadrukt ook dat, als de garantieregeling van de Vlaamse overheid er komt, die niet gratis zal zijn. “Wij betalen voor die garantieregeling een bedrag dat we nog overeen hopen te komen”, zegt Nathalie Meert.