thumbnail_image005 Yasmien Naciri

Yasmien Naciri nieuwe manager Innovatiecentrum Werk: “Arbeidsmarktvraagstuk ligt me nauw aan het hart”

ANTWERPEN - Naast ondernemer, auteur, marketeer, wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Antwerpen en columniste mag Yasmien Naciri (30) nog een extra regel aan haar cv toevoegen. Over een week gaat ze aan de slag als algemeen manager van het Innovatiecentrum Werk, een initiatief van stad Antwerpen, VDAB, provincie Antwerpen en stad Turnhout. In die functie zal ze ideeën uitwerken voor een beter functionerende arbeidsmarkt: een thema dat haar "nauw aan het hart ligt".

Naciri deed op zelfstandige basis verschillende onderzoeksprojecten rond de arbeidsmarkt, waarbij ze onder meer focuste op de drempels die werkgevers ervaren in de zoektocht naar werknemers. Haar inzet rond dit thema resulteerde in het ontstaan van het statuut voor student-ondernemers in 2015.

Verder adviseert ze beleidsmakers en bedrijven rond sociale ongelijkheid en inclusie op de werkvloer. Naciri is ook maatschappelijk geëngageerd als covoorzitter bij de Vlaamse federatie van jeugdhuizen en jongerencentra Formaat, en als docent bij 'DUO for a JOB', die werkzoekende jongeren met migratieachtergrond in contact brengt met 50-plussers.

Andere invalshoeken

"Het arbeidsmarktvraagstuk ligt me nauw aan het hart", vertelt de nieuwe manager. "De afgelopen jaren heb ik naast mijn werk als zelfstandige, op verschillende niveaus bijgedragen rond dit vraagstuk. Het Innovatiecentrum Werk is voor mij de ideale plek om al die kennis en ervaring te centraliseren om er concreet mee aan de slag te gaan."

"Samen met mijn team hoop ik het arbeidsmarktvraagstuk vanuit andere invalshoeken te benaderen en vooral de huidige aanpak in vraag te stellen. Alleen op die manier kunnen we samen vooruitgang boeken en tot concrete oplossingen komen.”

Out of the box

Het aandeel werkzoekenden ten opzichte van de beroepsbevolking ligt in de provincie Antwerpen (6,9%) hoger dan het Vlaams gemiddelde (5,6%). In de stad Antwerpen (11,9%) ligt het dubbel zo hoog als het Vlaamse gemiddelde.

"Het Innovatiecentrum Werk heeft de ambitie om die mensen naar werk te helpen begeleiden", vertelt Kathleen Helsen, provinciaal gedeputeerde bevoegd voor werk en sociale economie. "Yasmien Naciri krijgt dan ook het vertrouwen om af te wijken van de klassieke recepten en out of the box te werken. Alle klassieke methodes worden immers al toegepast en toch blijven de uitdagingen groot."