Shop & Go-parkeerplaatsen Antwerpen Paardenmarkt is één van de straten waar twee Shop & Go-parkeerplaatsen komen. Foto: Walter Saenen - WAS

Zelfstandigenorganisaties tevreden over uitbreiding Shop & Go-parkeerplaatsen

Het inrichten van Shop & Go-parkeerplaatsen in de Lange Gasthuisstraat, Minderbroedersrui, Oudevaartplaats en Paardenmarkt krijgt de steun van de middenstandsorganisatie Unizo en NSZ. Zij pleiten op termijn voor nog een verdere uitbreiding van deze parkeerregeling.

Met de nieuwe parkeerregeling voor de historische binnenstad geldt alleen in de Nationalestraat de mogelijkheid van Shop & Go-parkeren of 30 minuten parkeren voor 3,8 euro. Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) breidt het vanaf februari 2024 uit naar de Oudevaartplaats met 4 Shop & Go-parkeerplaatsen, Paardenmarkt 3 parkeerplaatsen, Lange Gasthuisstraat 2 parkeerplaatsen en Minderbroedersrui 2 parkeerplaatsen.

Unizo Provincie Antwerpen had met de lokale handelaars rond de Oudevaartplaats in een open brief aan schepen Kennis gevraag om op het plein enkele Shop & Go-parkeerplaatsen in te richten.

“Dit opende de dialoog rond het nieuwe parkeerbeleid”, zegt Karo Janssens, beleidsadviseur bij Unizo. “Om de Shop & Go-zones te bepalen, is er gekeken naar het karakter van de winkels. Het gaat om winkels die geen ‘uniek’ product aanbieden waardoor hun klanten de weg volgen van de minste weerstand. Als er geen parkeerplek is nabij de handelszaak dan wordt er doorgereden naar de volgende. Dit met als resultaat dat voedingswinkels, apotheken of krantenwinkels door de nieuwe parkeerregeling veel klanten zijn verloren.”

Evaluatie

Unizo hoopt dat er nog straten met Go & Shop-parkeerplaatsen zullen bijkomen. Die hoop wordt gedeeld voor het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

“We pleiten voor een grondige evaluatie van dit systeem, en als deze evaluatie positief uitvalt, staan we open voor verdere uitbreiding”, zegt Nico Volckeryck, NSZ-directeur Groot-Antwerpen.

Beide belangenorganisaties vragen een goede communicatie. “Er heerst veel verwarring onder handelaren en burgers over het nieuwe parkeerbeleid”, zegt Vockeryck. “Dit heeft te maken met de communicatie van zowel de stad als De Lijn. Daarom zijn we blij te horen dat op vraag van het NSZ de stad van plan is om een informatieve campagne te lanceren om meer duidelijkheid te verschaffen.”