ROYALS GROOT DEBAT GENT EUROPEAN YOUTH CAPITAL 2024

Zo reageren de sectorfederaties op de verkiezingsuitslag

De verkiezingsuitslag leeft bij velen en ook in de middens van de ondernemers deed het heel wat stof opwaaien. Sectorfederaties Unizo, Voka en Embuild reageren op de uitslag en roepen de politiek op om zo snel mogelijk, zowel op Vlaams als op federaal niveau, een hervormingsregering te vormen met voldoende aandacht voor ondernemers.

De prioriteiten voor  volgende regeringen zijn duidelijk: een begroting op orde en belonen wie werkt. Zo klinkt het bij ondernemersvereniging Unizo daags na de verkiezingsuitslag. Het doorvoeren van een fiscale hervorming zal daarvoor noodzakelijk zijn. Ook wat arbeidsmarktbeleid betreft verwacht Unizo veel van de federale en regionale regeringen: meer flexibiliteit voor wie wil werken, het beperken van de werkloosheid in de tijd, performante arbeidsbemiddelaars en een re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten. Maar een opdracht die élke overheid in dit land krijgt, is om de beloftes over administratieve vereenvoudiging eindelijk waar te maken.

Geen tijd te verliezen
Die hervormingen moeten er zo snel mogelijk komen, zegt Elke Tielemans, Directeur van Unizo Vlaams-Brabant. “De uitdagingen zijn te groot en dringend om tijd te verspillen. Zo staan we met z’n allen te veel en te lang stil", klinkt het. "We hopen hopen op stabiele en ondernemersvriendelijke regeringen. Belangrijk is dat we geen maanden tijd verliezen en er snel die stabiliteit komt.”

Ook ondernemersorganisatie Voka deelt die mening. “Er is geen tijd te verliezen. De begrotingscijfers kleuren rood. Werken moet meer lonen en de concurrentiepositie van ondernemingen moet versterkt worden. De komende 5 jaar moeten in het teken staan van noodzakelijke en diepgaande hervormingen op het vlak van competitiviteit, arbeidsmarkt en de staatsstructuren. Laat ons nù hervormen voor morgen”, zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen.

Er is maar één weg vooruit: de weg van hervormingen die de economie weer op het juiste spoor zet. Sterke ondernemingen zijn de basis voor welvaart en tewerkstelling, besluit Voka.

Embuild, die de bouwsector vertegenwoordigt, pleit voor een ambitieus beleid qua wonen, overheidsinvesteringen en jobs. De federatie roept de politieke partijen op om snel rond de tafel te zitten en ambitieuze regeerakkoorden op federaal en regionaal niveau uit te werken. “De focus moet liggen op betaalbaar en duurzaam wonen, meer investeringen in publieke en noodzakelijke infrastructuur en een sterk arbeidsmarktbeleid”, klinkt het bij Embuild.