4 ziekenhuizen richten Kempens Ziekenhuisnetwerk op

[caption id="attachment_12751" align="alignleft" width="300"]Vlnr: Karel Peeters (AZ Herentals), Eddy Jennen (H.Hartziekenhuis Mol), Michel Vangenechten (Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel) en Guy Peeters (AZ Turnhout). Vlnr: Karel Peeters (AZ Herentals), Eddy Jennen (H.Hartziekenhuis Mol), Michel Vangenechten (Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel) en Guy Peeters (AZ Turnhout).[/caption]

AZ Herentals, Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel, H. Hartziekenhuis Mol en AZ Turnhout hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend tot samenwerking in een Kempens Ziekenhuisnetwerk. Door het bundelen van de krachten en het op elkaar afstellen van de expertise kunnen ze patiënten gespecialiseerde, kwalitatieve en betaalbare zorg dicht bij huis aanbieden.

Het idee om een samenwerking tussen de Kempense ziekenhuizen in een netwerk onder te brengen, leeft al langer in de Kempen. Op die manier kunnen de ziekenhuizen betere zorg bieden, meer specialisaties aanbieden en de middelen efficiënter inzetten. De intentieverklaring om gezamenlijk een regionaal ziekenhuisnetwerk uit te bouwen, werd in de verschillende ziekenhuizen goedgekeurd door de raden van bestuur, directies en medische raden.

Stroomversnelling
De Kempense samenwerking, die al geruime tijd bestaat maar de laatste jaren in een stroomversnelling is terechtgekomen, heeft ondertussen al concrete realisaties opgeleverd. En er zitten nog heel wat nieuwe projecten in de pijplijn zoals het verder bundelen van de krachten rond gespecialiseerde kankerbehandelingen (Netwerk Oncologie Kempen) en de gezamenlijke aanvraag en uitbating van een PET-scan, een hoogtechnologische scanner. Ook op het vlak van weefselonderzoek en moleculaire biologie hebben de vier Kempense ziekenhuizen samenwerkingsverbanden opgestart.