Advocatenkantoren fuseren tot Mploy

Vermeulen Heylen Michiels advocaten en Renette advocaten sluiten de rangen en gaan verder als Mploy advocaten sociaal recht. Mploy specialiseert zich in hr-gerelateerde zaken en telt vestigingen in Herselt, Hasselt en Mechelen.

“Bedrijven worden elke dag met HR-recht geconfronteerd, gaande van het sluiten van contracten en de overvloedige regelgeving rond tewerkstelling, over fusies en herstructurering tot sociale inspecties, ontslag, enz.”, lichten Ludo Vermeulen en Dirk Heylen toe. “Enkel sterk doorgedreven specialisatie maakt het ons mogelijk de klant daarover het beste advies en de beste bijstand te geven.”

Meerwaarde bieden
Geert Michiels treedt hen bij: “In een sterk veranderende en digitale wereld moeten advocaten er elke dag op blijven toezien dat zij door hun bijzondere expertise en terreinkennis een meerwaarde bieden. Vandaar ook het engagement waarop wij afgerekend willen worden: snel, gedreven, ervaren.”

Steven Renette zal het kantoor in Hasselt leiden: “Ook in kwesties van sociale zekerheid zoals pensioenen hebben wij een bijzondere expertise opgebouwd. 1 van de redenen waarom ik met volle overtuiging in de fusie van onze 2 kantoren ben gestapt.”

Mploy telt momenteel 10 advocaten sociaal recht en breidt het team op korte termijn nog uit.