Albert Heijn_Geel De oude garagegebouwen verdwijnen voor de bouw van de nieuwe Albert Heijn, de burgerwoning wordt opgeknapt tot (wellicht) een koffiebar. — © RR

Albert Heijn krijgt bij derde aanvraag vergunning in beroep

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft tijdens de beroepsprocedure een omgevingsvergunning toegekend voor de bouw van een winkel van Albert Heijn op de Molseweg in Geel. Het was al de derde keer dat de Nederlandse supermarktketen een aanvraag indiende.

Het stadsbestuur van Geel had in september van vorig jaar een omgevingsvergunning toegekend aan een projectontwikkelaar om in opdracht van Albert Heijn een supermarkt te bouwen. Die winkel is gepland op de terreinen van de vroegere Seat-garage Lievens op de Molseweg en de apart staande woning links ervan. Maar niet veel later gingen een buur en de Molse eigenaars van het Carrefourfiliaal Alma in Geel – dat ze een paar maanden nadien aan Carrefour zelf zouden verkopen – in beroep tegen de vergunning. De deputatie van de provincie Antwerpen heeft nu in die procedure het stadsbestuur gevolgd.

De buur vreest zicht- en geluidshinder en vooral een zware impact op de verkeersafwikkeling op de Molseweg en op de natuurlijke begroeiing in de omgeving. Ook argumenteerden ze dat de inplanting van een supermarkt op deze plek in de stad in strijd is met de visie van het stadsbestuur om grote winkels zich bij voorkeur op de Antwerpseweg te laten vestigen. Warenhuis Alma kaartte daarnaast vooral het economische belang en de concurrentie voor de eigen winkel aan. De deputatie weerlegt die argumenten, maar legt de bouwheer wel bijkomende voorwaarden op. Die hebben onder meer betrekking op de bronbemaling tijdens de bouw, de oprichting van geluidswerende schermen tussen de leverzone en de buren en het doven van de verlichting na de openingsuren.

Ondergrondse garage

Het was al het derde plan dat Albert Heijn voor de site van de leegstaande Seatgarage had ingediend. In de eerste (geweigerd) versie was er nog sprake van appartementen boven de winkel, maar die waren er in de tweede aanvraag al uitgehaald. Bij de tweede aanvraag gaf het stadsbestuur een vergunning, waarop de buurt in beroep ging bij de deputatie. Maar nog voor het daar tot een uitspraak kon komen, trok de aanvrager het dossier gewoon volledig in. Nu is het voor Albert Heijn – zij het opnieuw na een beroepsprocedure – derde keer goede keer.

Volgens de plannen zou de nieuwe Albert Heijn meteen goed zijn voor vijftig jobs. De winkeloppervlakte beslaat ongeveer 1.700 vierkante meter. Het parkeren voor bezoekers en personeel situeert zich volledig in de ondergrondse parking met 88 staanplaatsen. De inrit naar de ondergrondse parking bevindt zich rechts op de site, de uitrit links. Zowel de oude garage (huisnummer 54) als de villa in de tuin links ervan (nummer 48) wordt volledig gesloopt, de in het oog springende burgerwoning (nummer 52) blijft behouden en opgeknapt tot horecazaak. Ook de markante gietijzeren poort krijgt een eigen plaatsje op de winkelsite.

Losstaand

De nieuwe supermarkt wordt in feite achter de burgerwoning opgetrokken, waardoor die volledig vrij komt te staan. De winkel loopt vervolgens door tot op het terrein van de villa op nummer 48. Voor de duidelijkheid: aan de gebouwen van de dansschool op nummer 56 wordt niet geraakt, al krijgt de vrijgekomen wachtgevel van dit gebouw wel eenzelfde bekleding als de supermarkt.

Tegen de toegekende vergunning is nog altijd een beroep mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar het openbaar onderzoek is nog niet opgestart.