az turnhout

AZ Turnhout formaliseert samenwerking met huisartsen

Ziekenhuis AZ Turnhout en de Huisartsenvereniging Turnhout hebben een samenwerkingsovereenkomst en afsprakenplan ondertekend. Beide partijen werken al lange tijd goed samen. Die samenwerking werd nu geformaliseerd en op papier gezet.

Door de traditie van overleg tussen beide partijen ontstonden de voorbije jaren een aantal gezamenlijke projecten en activiteiten. Zo werd een volledig vernieuwd pre-operatief dossier uitgewerkt door een werkgroep van huisartsen en specialisten. Samen pasten ze het pre-operatief dossier aan tot een document dat voor beide groepen vlot in te vullen is en dat aan alle nieuwe richtlijnen voldoet. Dankzij een gezamenlijke navorming weet elke huisarts en specialist hoe ze het nieuwe dossier moeten gebruiken.

Gezamenlijke navorming staat sowieso elke maand op de agenda. De huisartsenvereniging en AZ Turnhout kiezen een thema, waarna een specialist met enkele huisartsen de vorming uitwerkt. Zo is elke navorming volledig gemaakt op maat van de huisartsen.

Officieel gemaakt
Daarnaast zijn er onder meer duidelijke afspraken gemaakt over interne doorverwijzing, het voorschrijven van kalmeermiddelen of angstremmers en opname en ontslag van patiënten. Door het op papier zetten van richtlijnen is de vrijblijvende samenwerking die er altijd was, officieel gemaakt.

Een volgende project is de optimalisatie van de samenwerking tussen de spoed- en de wachtdienst. Hiervoor werd al een werkgroep opgestart. Beiden zullen bekijken hoe ze beide diensten nog beter op elkaar kunnen afstemmen.