Belangrijke Chinese delegatie woont start bij van diepe geothermie

chinezen geothermieDe start van de proefboring in verband met het diepe-geothermieproject bij VITO in Mol werd bijgewoond door een 50-koppige Chinese delegatie. Die stond onder leiding van Liu Yandong, één van de drie Chinese vice-premiers, de hoogste Chinese politicus na Li Keqiang, premier, en Xi Jinping, president. Ze werd vergezeld van negen ministers en vice-ministers en een veertigtal hoge Chinese functionarissen en twee ambassadeurs.

Met de boring wil VITO het beschikbare debiet aan warm water op bijna 4 km diepte in de ondergrond meten. Op basis van deze gegevens wordt vervolgens een geothermiecentrale gebouwd. De verwachtingen zijn hooggespannen want zelfs in een minimale versie – waarbij de VITO-onderzoekers rekenen met 90 % waarschijnlijkheid dat een hoger debiet en/of temperatuur wordt gevonden – zou de beoogde geothermiecentrale één van de grootste zijn in West-Europa, op IJsland en Italië na. In deze landen is de diepe ondergrond nog beter geschikt voor diepe geothermie dan in Duitsland of België.

Verankering van bedrijven
Vlaams viceminister-president, minister van Financiën, Begroting en Energie Annemie Turtelboom: “Ongeveer 45 procent van het Vlaams energieverbruik gaat naar verwarming. Daarvan wordt 30 procent ingevuld door het verbranden van vervuilende fossiele brandstoffen uit het buitenland. Diepe geothermie kan dit, als eigen bron van groene warmte, een stuk invullen. Ook voor de elektriciteitsbevoorrading biedt het opportuniteiten. En dat met het grote voordeel dat dit een bron van hernieuwbare energie is die in tegenstelling tot zon- en windenergie voor een constante energieproductie zorgt. Investeringen in geothermie houden bedrijven ook in ons land, ze verankeren letterlijk. Diepe geothermie heeft zonder twijfel een plaats in de Vlaamse energiemix van morgen.”

Het potentieel voor Vlaanderen is dan ook groot. Maar ook de regio rond Peking en de provincie Hebei in China is zeer goed geschikt voor deze vorm van duurzame energieopwekking. Dit verklaart ook de grote interesse van de Chinese delegatie. De Chinese ondergrond herbergt voldoende energie om Beijing 100% van duurzame energie inclusief de huishoudelijke verwarming te voorzien. Dit zou een zeer grote bijdrage leveren aan het bestrijden van het smog-probleem in de Chinese hoofdstad.