Bart Wuyts in de bereidingskeuken van het Eethuis van WEB.

Blenders & WEB experimenteert met innovaties op het vlak van solliciteren en tewerkstelling

TURNHOUT - "Het bedrijf van de toekomst moet bereid zijn om met een zeer brede waaier van competenties, achtergronden en diversiteit te werken." Dat zegt Bart Wuyts, directeur van Blenders & WEB. De impactonderneming Blenders en het maatwerkbedrijf WEB worden sinds vorig jaar door één bestuur aangedreven. Het biedt de mogelijkheid om innovaties op het vlak van tewerkstelling uit te testen.

"Geen enkel maatwerkbedrijf is zo goed uitgerust met innovatiekracht als het onze", zegt Bart Wuyts trots. "WEB en Blenders werken al lang samen. meer zelfs, WEB ontstond in 1992 als eerste spin-of van het Strategisch Plan Kempen, de voorloper van Blenders. Ook bij Blenders zijn we ons meer gaan richten op het versterken van kwetsbare doelgroepen in de samenleving."

WEB baat diverse kringwinkels in de Noorderkempen uit, heeft een hergebruikcentrum en een eethuis en begeleidt werkzoekenden. De impactonderneming Blenders is het innovatieplatform waar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen kunnen ontstaan. "Op het vlak van recyclage doen we dat bijvoorbeeld met hout. Binnen WEB hebben we ResourceLab, dat nieuwe meubels van afgedankte meubels maakt, maar we werken ook aan een samenwerking met aannemers om hun afvalhout te verwerken."

Mensen accepteren in hun volheid

"Ik praat niet graag over sociale tewerkstelling. We kunnen bij Blenders & WEB dingen die anderen niet kunnen. Ook als het gaat om de krapte op de arbeidsmarkt. We willen het bedrijf van de toekomst zijn. We evolueren naar een arbeidsmarkt waarin je als werkgever met maatschappelijk zinvolle dingen moet bezig zijn. Dat zit in ons DNA. We hebben ervaring met het werken met een brede waaier aan competenties, achtergronden en diversiteit. Een bedrijf moet mensen in hun volheid accepteren en de ruimte bieden om er in hun volheid te zijn. Daar werken wij hard aan en ik denk dat we op sommige vlakken daarin verder staan dan andere bedrijven. We willen daarop verder inzetten."

Teams coachen

Binnen Blenders & WEB is een zeventigtal coaches actief om mensen te activeren en toe te leiden naar een job. Die coaching biedt WEB via i-Diverso, een initiatief van WEB en Groep Intro, ook in bedrijven aan. "Steeds meer bedrijven staan open voor coaching", ervaart Bart Wuyts. "We bieden job- en taalcoaching aan, maar het gaat verder dan dat. We hebben ervaren dat het belangrijk is om ook het team waarin die nieuwe medewerkers terechtkomen, te coachen. In veel gevallen gaat het om een team waarin mensen al jaren samenwerken, waar een bepaalde cultuur leeft en die plots een collega moeten accepteren die hun taal niet spreekt en een andere cultuur heeft. Dat is niet gemakkelijk. Daarom coachen we ook de eerstelijnsleidinggevenden."

 

Elke medewerker op de best passende werkvloer krijgen is een uitdaging.

“Bedrijven staan daar meer voor open, al is het niet evident. Dat merken we zelf in de kinderopvang die we organiseren. We hebben nog niet het niveau van tolerantie bereikt dat nodig is om alles vlot te laten verlopen. Ik sprak onlangs nog met een werkgever uit de buurt die graag mensen met een vreemde origine zou aanwerven, dat als een maatschappelijke opdracht ziet, maar vaststelt dat deze snel uit het team worden verdreven. Hij besefte dat professionele teamcoaching onontbeerlijk is.”

Open hiring

Bart Wuyts wil binnen Blenders & WEB experimenteren met andere manieren om medewerkers aan te werven. “Vandaag kiezen werknemers waar ze gaan werken. Voor veel werkgevers is dat nog een mind-switch. We zitten in het model dat het bedrijf kiest en het hele aanwervingsproces is daarop gebaseerd. Ik overweeg om op enkele werkvloeren binnen Blenders & WEB te experimenteren met open hiring. We hebben voortdurend vacatures, dus wie bij ons wil komen werken, meldt zich aan. Er is geen sollicitatieprocedure, we werven aan in volgorde van aanmelding. Enige voorwaarde: je weet welk werk je hier komt doen. Als jij vindt dat je past in dit bedrijf en je wilt er een rol in spelen, vertrouwen we erop dat je het goed hebt ingeschat.”

“In de praktijk is het wellicht iets meer genuanceerd, maar daar komt het wel op neer. Hier en daar zijn er al experimenten met deze aanpak en naar ik hoor zijn de ervaringen positief.”

Op de juiste werkvloer

“Een andere uitdaging waarover we nu praten, is in ons bedrijf, dat diverse werkvloeren heeft, wellicht goed toepasbaar. Nu zitten we nog in het systeem dat eer een vacature is in de keuken en dat we daarvoor iemand zoeken. De kandidaat die zich meldt, was in zijn thuisland misschien wel een goede schrijnwerker, die we beter in ons schrijnwerkatelier plaatsen. We zoeken nu uit hoe we het anders kunnen aanpakken en kijken waar we mensen die bij ons willen komen werken, het best inschakelen. Vandaag gebeurt dat nog niet en staat er misschien iemand in de keuken die veel liever schrijnwerker zou zijn.”

Aantrekkelijke werkomgeving

“De dynamiek kantelt en dat is geen slechte zaak. Het verplicht werkgevers om een zo aantrekkelijk mogelijke werkomgeving te creëren. Dat is toch geweldig! Het ideaal is dat je een job kunt doen waar je met volle goesting heen gaat. Natuurlijk zijn er dingen die niet tof zijn, maar dat is het leven. Maar au fond zeg je: ik zorg er als werkgever voor dat medewerkers bij mij een toffe job kunnen doen, zich amuseren, zich ontwikkelen, in hun volle persoonlijkheid hier kunnen zijn.”

Kwetsbare kant

“We komen uit een tijd dat dit niet zo is. Als je gaat werken, schakelen mensen op veel plaatsen nog een stuk van hun persoonlijkheid uit. Met name hun kwetsbare kant. Alles wat gaat over presteren, zakelijkheid en resultaatgerichtheid, mag je tonen. De gevoelige, twijfelende kant niet. Ik geloof er sterk in dat je ook in een werkplek deze kwetsbare kant mag tonen. Als je deze onderdrukt, leidt dat tot frustraties en uiteindelijk ook tot minder productiviteit.”