Molse Nete Foto: Stad Geel

Bodemstalen onderzoeken industriële vervuiling

In de Molse Note in Geel, ter hoogte van de Keulsekarstraat, zijn er te veel zware metalen teruggevonden. Daarom organiseert OVAM op dit moment een bodemonderzoek van de Molse Nete tussen Lommel en Geel. Er zijn stalen genomen van de bodem en de oevers. Deze werden geanalyseerd op zware metalen die hierin terechtkwamen door industriële activiteiten uit het verleden.

De historische verontreiniging door de vroeger aanwezige industrie van de Molse Nete is geen nieuw gegeven. OVAM brengt al sinds 2012 de verontreinigingen in en rond de waterloop in kaart. Het laatste deel van de waterloop in kaart. Stad Geel ontving tussentijdse resultaten van dit lopend onderzoek. In een deel van de Keulsekarstraat, waar de straat bestaat uit een zandpad, werden zware metalen teruggevonden. Er werd cadmium, zink, lood, arseen en kwik aangetroffen in sterk verhoogde concentraties.

"Deze is verontreiniging zeer waarschijnlijk veroorzaakt door lozingen van onder andere Emgo-Philips, de PRB-site en Umicore (voormalige Union Minière en daarvoor nog Vieille Montagne)", zegt OVAM hierover. "De regio is ook gekend omwille van het gebruik van zinkassen voor het aanleggen van wegen en opritten van woningen. Zo is het paadje op de grens Lommel-Balen langs de Molse Nete verhard met zinkassen. En er zijn stortplaatsen van de glasindustrie."

Volgens de stad is er geen direct gevaar voor de volksgezondheid. "Deze stoffen zijn op het eerste zicht plaatselijk aanwezig in de oevers, het slib en in de bodem van de Molse Nete", klinkt het. "Er zijn overschrijdingen van de bodemsaneringsnormen, maar er is geen direct gevaar voor de gezondheid. Enkel wanneer deze stoffen herhaaldelijk geconsumeerd worden door bijvoorbeeld water in te slikken of vis te eten, kunnen ze zich in het lichaam opstapelen en voor gezondheidsproblemen zorgen." Daarom raadt de stad af om hier te zwemmen of de vis uit de Molse Nete te eten. De visclubs uit de buurt krijgen nog extra informatie.