De Swaen is tijdelijk gesloten. De leden van de schaakclub moesten andere oorden opzoeken. — © Marc Peeters

Burgemeester schorst vergunning van populair café

De bekende Brasserie De Swaen op de Belgiëlaan in Herentals is sinds dinsdag tijdelijk gesloten. Uitbater Kurt Maes kon niet anders dan de deur op slot draaien nadat burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) de uitbatingsvergunning van de horecazaak heeft opgeschort. De burgemeester doet dit omdat de zaak niet helemaal in orde is met de regels rond brandveiligheid. Volgens Maes gaat het om details en hij hoopt snel te heropenen.

Op 8 mei 2021 verleende de burgemeester onder voorwaarden een uitbatingsvergunning aan de nieuwe uitbater van de Brasserie De Swaen Kurt Maes. De voorwaarden hadden te maken met opmerkingen die in een ongunstig brandweerkeuringsverslag stonden en die moesten weggewerkt worden. Eind vorig jaar bleek dat nog niet alle werkpunten opgelost waren. “Op 1 maart van dit jaar hebben we opnieuw samen gezeten en de nog aan te pakken items met de uitbater overlopen”, zegt burgemeester Van Olmen.

“Op 6 maart leverde de brandweer een gunstig brandweerprevetieverslag af op voorwaarde dat de laatste werkpunten binnen de drie maanden zouden opgelost zijn en nog enkele ontbrekende keuringsattesten zouden aangeleverd worden. Er werd ook meteen bepaald dat we de schorsing van de uitbatingsvergunning zouden uitspreken als de nieuwe deadline niet werd gehaald. Dat is nu het geval. De schorsing zal duren tot de uitbaters een volledig gunstig brandweerpreventieverslag hebben bekomen. Daarna kan er gewoon verder gewerkt worden.”

Met briefjes op het raam leggen de uitbaters aan de klanten uit waarom de zaak momenteel gesloten is. Dinsdagavond moesten ook de leden van de schaakclub die in De Swaen samenkomen om te spelen noodgedwongen uitwijken naar een andere locatie. “Wij begrijpen het allemaal niet goed”, zeggen de schakers. “Het café is al veel langer op deze manier ingericht en nu is dat allemaal plots te gevaarlijk.”

Foto: Marc Peeters

Geen eigenaar van gebouw

Volgens Mien Van Olmen zijn de regels niet echt strenger geworden. “Maar bij het toekennen van vergunningen aan nieuwe uitbaters hebben we de vergunning wel strikter gekoppeld aan het bekomen van een volledig positief brandweerinspectierapport.”

Uitbater Kurt Maes hoopt het tij nog deze week te keren. “We hebben de voorbije periode veel inspanningen geleverd om aan alle voorwaarden te voldoen. Haast alles wat gevraagd werd, is uitgevoerd. Dat was niet altijd even eenvoudig omdat wij geen eigenaar zijn van het gebouw. Wat overblijft zijn kleinere dingen, maar toch moet ik dicht. Ik denk dat er in Herentals horecazaken zijn waar het minder veilig is dan in De Swaen, maar we gaan het oplossen. En als het kan op zeer korte termijn.”

Ondertussen blijft het behelpen. “Met Het Genoegen op de Noorderwijksebaan heb ik in het centrum van Herentals nog een tweede restaurant. Er waren mensen die gereserveerd hadden om deze week in De Swaen te komen eten. We hopen die nu in Het Genoegen te ontvangen en verwennen. De schaakclub is niet de enige vereniging die thuis is in De Swaen. Ook voor deze mensen hoop ik dat alles zo spoedig mogelijk weer in orde is.”

Hotel

Voor alle duidelijkheid. Kurt Maes baat in het gebouw De Swaen alleen de brasserie uit. Het gelijknamige hotel dat in hetzelfde gebouw is gevestigd valt buiten de geschorste uitbatingsvergunning. “Het hotel is slechts gedeeltelijk operationeel, ook omwille van brandveiligheidsredenen”, weet burgemeester Van Olmen. “Voor het deel dat wel in gebruik is, zijn vanuit bestuurlijk oogpunt naar veiligheid toe geen ingrepen noodzakelijk.”