Campina Energie Foto: RR

Burgercoöperatie Campina Energie keert een dividend van 3,15 procent uit

Campina Energie laat 140.000 euro winst terugvloeien naar de vennoten. Die vennoten zijn burgers. Elke vennoot heeft medezeggenschap en beslist dus mee over de grootte van het dividend.

Campina Energie is een burgercoöperatie die inzet op hernieuwbare energie in de Kempen. Burgers worden vennoten en investeren dus mee in die hernieuwbare energie, maar genieten ook van de winst die het bedrijf maakt.

De coöperatie verdubbelde in 2023 de zonne-energieportfolio tot bijna 5.000 kilowattpiek. De windenergieprojecten van Campina Energie produceerden in dat jaar het energieverbruik van 16.586 gezinnen. Er werden 168 installaties voor Zonneregio Kempen gerealiseerd en er werd bijna 800.000 euro aan kapitaal opgehaald. Campina Energie telt op dit ogenblik 1.807 vennoten, die nu een bruto dividend van 3,15 procent uitgekeerd krijgen. De burgercoöperatie maakte 242.321 euro winst, waarvan 140.000 euro aan de vennoten wordt uitgekeerd.

Dit jaar wil Campina Energie 1,2 miljoen vers kapitaal ophalen om de vele nieuwe bestellingen die zijn gepland, te realiseren. Op dit ogenblik is daarvan al 500.000 euro binnengebracht.