windmolens

Campina Energie wil echte burgerparticipatie bij bouw windmolens

Campina Energie, een burgercoöperatie die Kempenaars samenbrengt om te investeren in hernieuwbare energie, reageert boos op de beslissing van minister Joke Schauvliege om EDF Luminus een omgevingsvergunning te verlenen voor 5 nieuwe windmolens langs de E34 in Oud-Turnhout en Arendonk. Volgens de coöperatieve werd de bevolking op geen enkel moment actief betrokken bij de plannen.

De vergunningsaanvraag voor de 5 nieuwe windtubines leverde 2.000 bezwaarschriften van buurtbewones op. Ook de gemeentebesturen van Arendonk en Oud-Turnhout gaven een negatief advies. De windmolens moeten in de buurt van de huidige 8 huidige komen.

Niet nageleefd
“De afspraken uit het gemeentelijk reglement in Oud-Turnhout, dat ontwikkelaars 20% rechtstreekse participatie van burgers oplegt en waartoe de ontwikkelaar zich ten aanzien van het gemeentebestuur mondeling engageerde, werd niet nageleefd”, aldus Jef Van Eyck van Campina Energie.

“We brengen in herinnering dat ‘rechtstreekse burgerparticipatie’ verder gaat dan financiële betrokkenheid via een achtergestelde lening en dat burgers democratisch mee de opgewekte energie moeten kunnen beheren. Dat is bij de coöperatieven die energiemaatschappijen en ontwikkelaars zelf meebrengen, niet het geval. In de raad van bestuur hebben burgers geen democratisch zeggenschap.”

Campina Energie telt vandaag meer dan 750 vennoten.