Cipal Schaubroeck Dirk Verstichele en Nico Cras. Foto: Cipal Schaubroeck

Cipal Schaubroeck neemt de kaap van 100 miljoen euro

Zeven jaar na haar ontstaan sluit het Geelse Cipal Schaubroeck het boekjaar af met een verdubbeling van de omzet sinds de oprichting van de joint venture eind 2016.

Cipal Schaubroeck groeit verder om te bouwen aan overheden van de toekomst. Sinds de oprichting van het bedrijf in 2016 was het parcours bijzonder succesvol, met een geconsolideerde omzet die groeide van grosso modo 53 miljoen naar 100 miljoen euro. Er werd groei gerealiseerd op nieuwe domeinen: inhoudelijk én geografisch. Kortom, Cipal Schaubroeck zit ‘op schema’ om haar groeiambitie te realiseren.

Jaarlijkse groei van meer dan 11%

CEO Nico Cras: “Met een stijging van geconsolideerde omzet van 52,9 miljoen euro naar 99,5 miljoen euro in 2023 tekenen we een gemiddelde jaarlijkse groei van meer dan 11% op. Dat zet Cipal Schaubroeck met stip op de kaart in het landschap van toonaangevende smart gov-spelers. En in die omzetstijging wordt nog abstractie gemaakt van een deel van de omzetcijfers van participaties in ondernemingen zoals Citizenlab, Fairville, en Remmicom.”

“Onze groei vindt haar oorsprong in een voortdurend streven naar samenwerking, met als doel om meerwaarde te creëren voor alle betrokken partijen. Zowel voor onze klanten, onze medewerkers, als onze aandeelhouders, die allen samen mee onze koers hebben vormgegeven.”

“Het unieke aanbod van eigen softwareplatformen vormt een stevige basis voor verdere groei in de toekomst”, vervolgt Nico Cras. “We zijn trendzetter met ons intelligent ‘revenu collection’ platform, en ondersteunen met die expertise onder meer de Vlaamse Belastingsdienst. We beschikken daarnaast over een eigen platform voor Payroll & HR, waarin de voorbije jaren meer dan 20 miljoen euro werd geïnvesteerd. Daarnaast hebben we een eigen digitaal besluitvormingsplatform dat gebruikt wordt bij de meest toonaangevende overheden, waaronder vrijwel alle centrumsteden in Vlaanderen. En we hebben een eigen datacenter en private cloud die conform de regelgeving overheden toelaat om overheidsdata en persoonsgegevens in België te bewaren.”

Op schema om groeiambitie te realiseren

Dirk Verstichele, Co-CEO van Cipal Schaubroeck, vertelt: “Eén van de redenen om in 2016 de joint venture Cipal Schaubroeck op te richten, was om de krachten tussen Cipal en Schaubroeck te bundelen, om zo samen te kunnen blijven investeren en innoveren. En die ambitie maakten we tot op heden waar. Onze groeicijfers liegen er niet om.”

“Cipal Schaubroeck diversifieerde en werkt ondertussen voor diverse overheidsniveaus waar we ook oplossingen bieden op totaal nieuwe domeinen zoals bijvoorbeeld ‘smart mobility’ om onze omgeving veiliger te maken. Verder hebben we ondertussen ook bijna 100 eigen domeinexperten in huis die in het kader van staffing bij overheden worden ingezet op diverse beleidsdomeinen zoals burgerzaken, omgeving, sociale zaken, enz. We investeren in burgerparticipatieplatformen en stimuleren zo burgers om te participeren aan het beleid. We ondersteunen overheden in de digitale transformatie die gepaard gaat met hun fusieplannen. En tot slot tekenden we de eerste klanten op in Nederland, in Wallonië en in het Brussels Gewest.”

“Om verder te groeien,” vervolgt Dirk Verstichele, “blijven we investeren in nieuwe terreinen, nieuwe technologieën en geografische regio’s en marktsegmenten. We blijven zo toekomstgericht oplossingen brengen die het werk van de overheid vereenvoudigen én het leven van de burger aangenamer maken.”