DCM Mozambique Luc Janssens en Mulweli Rebelo Luc Janssens en Mulweli Rebelo. Foto: DCM

DCM ondersteunt een Guanomest-project in Mozambique

Het Grobbendonkse DCM ondersteunt een project in Mozambique om van Guanomest van vleermuizen organische meststoffen te maken. Hiermee wordt tegelijkertijd werkgelegenheid gecreëerd voor de lokale bevolking.

In Mozambique bevinden zich honderden grotten met vleermuizen. Een belangrijk aspect van het project is de bescherming van de vleermuizen en het verbeteren van hun leefomstandigheden. De dieren spelen immers een cruciale rol in het ecosysteem. Ze eten enorme aantallen insecten en helpen hierdoor ziektes zoals malaria te voorkomen.

Mulweli Rebelo is de lokale verantwoordelijke voor het Guanomest-project in Mozambique. Luc Janssens, senior business development manager bij DCM, is door de NGO Exchange vzw gevraagd om als coach het project mee vorm te geven.

50 jaar ervaring

“Met onze bijna 50 jaar ervaring in het maken van organische meststoffen, willen we dit unieke project optimaal ondersteunen om de leefomstandigheden te verbeteren voor de lokale mensen. Dit past perfect in het leitmotief van de groep De Ceuster voor de toekomst: als wij goed voor de aarde zorgen, zal zij goed voor ons en toekomstige generaties zorgen“, zegt Luc Janssens.

Voor de verkoop van het eindproduct, organische meststoffen, is een stabiele kwaliteit onontbeerlijk. De kwaliteit de grondstof, de Guanomest, varieert evenwel sterk naargelang de oorsprong, ouderdom en vochtigheid. De volgende stap is om de Guanomest te mengen met andere lokale grondstoffen en met behulp van een korrelaar een hoogwaardige meststof te produceren. Er is bovendien behoefte aan een eenvoudig analysesysteem ter plaatse om de kwaliteit van het eindproduct te controleren. Daarvoor is er samengewerkt met het onderzoekscentrum Scientia Terrae vzw en andere lokale laboratoria.