Geen vergunning voor bouw Spar en Gamma Mol Foto: RR

Deputatie vergunt buurtsupermarkt en doe-het-zelfzaak

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft in beroep een vergunning toegekend aan een buurtsupermarkt en doe-het-zelfzaak langs de Turnhoutsebaan in Mol.

De aanvraag werd door het Molse gemeentebestuur negatief beoordeeld, waardoor een weigering volgde. Samengevat was het project volgens het gemeentebestuur te grootschalig. Er bleef onvoldoende bouwvrije, niet-verharde oppervlakte op het perceel over in verhouding met de bebouwde en verharde oppervlakte. “Het perceel is gelegen aan een druk kruispunt waarbij het onwenselijk is om bijkomende drukbezochte handelszaken kort aan het kruispunt te laten ontsluiten”, luidde het nog.

In de beroepsprocedure maakte de deputatie een nieuwe beoordeling en beslisten zij op basis van bijkomende informatie en enkele aanpassingen van de plannen. Uiteindelijk kwam de deputatie van de provincie Antwerpen zo tot een ander oordeel over de aangepaste plannen én werd alsnog een vergunning verleend voor de twee winkelpanden.