Hezeschrans Geel Foto: Hans Otten

Economische Netwerk Albertkanaal breidt verder uit

In nauwe samenwerking met de stad Geel is IOK bezig met de voorbereiding voor de aanleg van het lokaal bedrijventerrein Hezeschrans. De Geelse gemeenteraad keurde de beslissing goed om een aantal percelen openbaar domein (wegenis) te verkopen aan IOK in functie van deze wegenis.

Het lokaal bedrijventerrein Hezeschrans heeft een oppervlakte van ca. 7 hectare en zal in de toekomst voor heel wat extra bedrijvigheid in de stad en regio zorgen. IOK verkreeg de omgevingsvergunning voor de infrastructuurwerken en bereidt momenteel de aanvang van de werken voor. Voor de geplande ontwikkeling is de verwerving door IOK van openbare wegenis noodzakelijk. “Als stad zijn we blij dat we in de laatste fase zitten om deze zone operationeel te maken”, vertelt schepen van ruimtelijk beleid Bart Julliams. “Voor tewerkstelling in onze regio en de versterking van ons economisch weefsel is dit een goede zaak.”

De stad besliste om een deel wegenis van het terrein aan IOK te verkopen voor een bedrag van 31 000 euro. Dit gaat om een totaaloppervlakte van 5 108 m². Op 3 juni keurde de gemeenteraad deze beslissing goed.

Meer bedrijvigheid in de stad en de regio

Net zoals de nieuwe bedrijvenzone Liessel, die in het najaar van 2024 klaar is, maakt bedrijventerrein Hezeschrans deel uit van het Economische Netwerk Albertkanaal. Dit is een ruimtelijk samenhangend netwerk van Vlaamse gemeenten die aan het Albertkanaal liggen, in de nabijheid van de E313. Het netwerk heeft als doel de economische sterkten van het gebied op elkaar af te stemmen en de economische groei gestructureerd op te vangen. Met de aanleg van deze bedrijventerreinen willen de stad en IOK ook tegemoetkomen aan de vraag naar extra ruimte bij de Kempense bedrijven.