IMG_3262

Eerste realisaties van Campina Energie komen eraan

In Turnhout zijn de voorbreidende werkzaamheden begonnen voor de bouw van 2 windmolens op de terreinen van Avery Dennison en Proost, nu eigendom van de firma Bolckmans. Initiatiefnemers zijn Campina Energie cvba en Eneco Wind Belgium, die voor het eerst samenwerken aan een nieuw windmolenpark. Het Turnhoutse project draagt de naam Pampero. Kabels en tijdelijke wegenis liggen er al, binnenkort wordt de fundering gegoten. Na de zomer worden de masten en wieken gemonteerd.

Via de coöperatieve Campina Energie participeren Kempenaars rechtstreeks in de productie van hernieuwbare energie en ze kunnen op termijn ook genieten van een dividend. Eneco Wind Belgium levert de knowhow en ervaring, terwijl Campina Energie zorgt voor de lokale verankering.

Eneco Wind Belgium (EWB) richt voor de bouw en de exploitatie van het windpark een nieuwe vennootschap op. Die volgt het project op en is administratief gescheiden van de rest van de Eneco-activiteiten. Zodra de molens elektriciteit produceren, stapt Campina Energie mee in deze firma. Campina Energie ondertekende eerder een samenwerkingsovereenkomst met Eneco Wind Belgium en haalde daarvoor in geen tijd de nodige financiële middelen op.

Voor eigen gebruik
Avery Dennison zal een groot deel van de opgewekte energie zelf verbruiken. De molen bij Proost levert aan het elektriciteitsnet. De windmolens zullen jaarlijks zo’n 10.000 MWh produceren, wat gelijk staat voor het stroomverbruik van 3.000 gezinnen. De productie levert een CO2-besparing van 6.000 ton op. De turbine wordt 150m hoog, de maximale rotordiameter bedraagt 100m.

“Samen met onze vennoten hebben we hier lang naar uitgekeken”, zegt Wout Baert, voorzitter van Campina Energie cvba. “Maar nu wordt de werking van de burgercoöperatie heel concreet: vanaf oktober produceren Kempense burgers niet alleen mee duurzame energie, ze beheren mee een windpark. We hopen ook de komende jaren nog meer dergelijke positieve samenwerkingen op te zetten.”