INTENTIEVERKLARING HOOGSTRATEN Burgemeester van Hoogstraten Marc Van Aperen (rechts) tekende met zijn collega’s Joyce Vermue van Zundert en Paul Depla van Breda een intentieverklaring. — © rr

Hoogstraten wil samen met Nederlandse buurgemeenten mobiliteit en veiligheid van bedrijventerrein naast E19 aanpakken

In het stadhuis van Breda hebben de burgemeesters van Hoogstraten, Breda en Zundert maandag een intentieverklaring ondertekend. Het is het startsein om gezamenlijk een aantal problemen en uitdagingen van de bedrijvenzone Meer-Hazeldonk te trotseren.

De zogenaamde transportzone in Meer (Hoogstraten) vormt samen met het aansluitende bedrijfsterrein Hazeldonk in Breda en het businesscentre Treeport in Zundert een van de grootste grensoverschrijdende industriezones in de Benelux. Er bestaat al tien jaar een samenwerking tussen Hoogstraten, Breda en de ondernemersvereniging van Meer-Hazeldonk. “Het doel van de intentieverklaring tussen Hoogstraten, Breda en Zundert is om tot een sterk grensoverstijgend bedrijfsgebied te komen”, legt burgemeester van Hoogstraten Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) uit.

“Een van de uitdagingen is om de mobiliteit en bereikbaarheid te verbeteren. Het gebrek aan openbaar vervoer naar de bedrijvenzone vormt een probleem. Ook de veiligheid moet aangepakt worden. Door de ligging heeft het gebied te maken met ondermijnende grenscriminaliteit. Hoogstraten ijvert voor een gemeenschappelijk politiecommissariaat op de grens. Daarnaast willen we het wildparkeren van vrachtwagens aanpakken.”

Haalbaarheid

Andere prioriteiten voor Hoogstraten zijn het beheer en het onderhoud van de openbare ruimtes. Zwerfvuil en sluikstorten vormen een probleem in de bedrijvenzone. Voor de energietransitie wil de stad in samenwerking met provincie Antwerpen zonnepanelen plaatsen op de daken van grote bedrijfsloodsen. “Met de ondertekening van de intentieverklaring start de verkenningsfase naar de mogelijkheden voor een structurele samenwerking. Eerst moeten we bekijken wat haalbaar is. Als de verkenning voldoende positieve resultaten oplevert, tekenen we een concrete overeenkomst”, besluit Marc Van Aperen.