In 2016 startten de boringen voor geothermie op de Balmattsite in Mol — © BERT DE DEKEN

Kempens bedrijf Hita haalt kostbaar lithium uit diepe Molse ondergrond: “Grote spelers zoals Umicore zijn geïnteresseerd”

Tijdens een haalbaarheidsstudie heeft het Geelse Hita, een spin-off van de Molse onderzoeksinstelling Vito, ontdekt dat lithium aanwezig is in de Kempense ondergrond en dat de concentratie van het waardevolle metaal in geothermisch pekelwater hoger ligt dan in Nederland. “Dit opent perspectieven voor bijvoorbeeld Umicore, maar ook om extra inkomsten te genereren en zo geothermie goedkoper te maken”, aldus Geert De Meyer.

Als spin-off van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) uit Mol richt het Geelse Hita zich op de ontwikkeling van diepe geothermie, waarbij de natuurlijke warmte van de aarde gebruikt wordt voor warmtenetten en de productie van elektriciteit. Als specialist in geothermische projecten werd Hita in 2021 aangeduid om, met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), voor de Vlaamse overheid een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de extractie van lithium uit geothermisch pekelwater. Lithium is een kostbaar metaal dat nodig is voor de vervaardiging van batterijen voor bijvoorbeeld elektrische auto’s of smartphones.

Veelbelovende resultaten

“Tijdens onze haalbaarheidsstudie interviewden we experten en trokken we ook naar het buitenland”, begint CEO Geert De Meyer zijn verhaal. “In bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland heeft men al meer expertise op het vlak van lithiumwinning uit pekelwater en konden we dus belangrijke informatie verzamelen. Ondertussen zijn de eerste resultaten van onze studie bekend en die zijn veelbelovend. Op basis van onze studie willen we achterhalen of de lithiumwinning uit geothermisch pekelwater iets kan betekenen voor Vlaanderen met betrekking tot zelfvoorzienendheid.”

Als spin-off van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) uit Mol richt het Geelse Hita zich op de ontwikkeling van diepe geothermie. Foto: Hita

“Uit analyses van het pekelwater van de geothermische Balmattsite in Mol blijkt immers dat de concentratie van lithium weliswaar lager ligt dan in Frankrijk of Duitsland, maar wel hoger is dan in Nederland”, aldus nog Geert De Meyer. “De hoeveelheid lithium per liter water wijst uit dat het mogelijk moet zijn om te fungeren als lithiumleverancier. Dat is bijvoorbeeld goed nieuws voor Umicore. De Olense onderneming koopt nu wereldwijd lithium aan, dat vaak niet milieuvriendelijk ontgonnen werd. Ons project is veel duurzamer en Umicore is dan ook logischerwijze zeer geïnteresseerd in onze bevindingen.”

Hele Antwerpse Kempen

Het onderzoek van Hita staat nog in de kinderschoenen en het Geelse bedrijf hoopt dan ook nog antwoorden te vinden op verschillende andere vragen. “We weten nu dat er lithium in de ondergrond zit in Mol. Daarom vermoeden we dat dit in de hele Antwerpse Kempen en Limburg zo is, maar dat zullen we pas definitief weten als er meer geothermische centrales gebouwd worden”, vertelt Geert De Meyer. “Bovendien moeten we nog onderzoeken welk effect de extractie van lithium heeft op de chemische samenstelling van het water. Tenslotte zullen we ook onderzoeken hoe we de extractie van lithium efficiënter kunnen maken. Dat is uiteraard belangrijk voor commerciële partners. Als we lithium op een efficiënte manier kunnen extraheren uit het pekelwater zou dat een extra bron van inkomsten kunnen betekenen. Dankzij die extra inkomsten worden geothermische projecten goedkoper en dus ook de daarbij horende warmtenetten of opgewekte elektriciteit.”